Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

Pielgrzymka do Lichenia

W niedzielę, 21 kwietnia, zakończyła się tegoroczna, dwudniowa XXIII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Brali w niej także udział pielgrzymi z naszego Regionu.

Pierwszym akcentem wydarzenia, była, jak zawsze, sobotnia, wieczorna Droga Krzyżowa. Poprowadził ją ksiądz Grzegorz Molewski, proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie. Główna część pielgrzymki to niedzielna msza święta w bazylice. Tegorocznej mszy przewodniczył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. W homilii mówił m.in.: – Praca jest dobrem dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Bo przecież sensem życia nie jest tylko praca. Zadaniem związków zawodowych jest obrona praw pracowników, ale także ich godności, by czuli się ważną częścią całego systemu gospodarczego kraju. Społeczeństwo buduje tylko taka praca, która sprzyja ulepszaniu siebie. Solidarność to obecność, to bycie razem szczególnie wtedy, kiedy jest trudno. Solidarność to jest być przy drugim, solidarność to wspólne przeżywane troski.

Przed mszą odczytany został list od Piotra Dudy – przewodniczącego Komisji Krajowej. Napisał w nim m.in.: „Jako Solidarność staramy się być wierni naszym chrześcijańskim fundamentom oraz katolickiej nauce społecznej Kościoła. To ona stawia człowieka w centrum. Nasz duchowy przywódca św. Jan Paweł II mówił: Człowiek dlatego ma czynić sobie ziemię poddaną, ma nad nią panować, ponieważ jako obraz Boga jest osobą, czyli bytem podmiotowym uzdolnionym do planowego i celowego działania, zdolnym do stanowienia o sobie i zmierzającym do spełnienia siebie. Dziś te wartości, o których uczył Ojciec Święty, wystawiane są na próbę. Unia Europejska pod pozorem dbania o klimat próbuje narzucić nam rozwiązania, które zagrażają nie tylko miejscom pracy, ale również naszemu prawu do własności, naszemu bezpieczeństwu, naszej niezależności i naszemu człowieczeństwu. Święty Jan Paweł II nauczał nas także, że wolność człowieka nie jest tylko immanentnym elementem jego godności, nieporównywalnej z niczym w galerii stworzeń ziemskich, ale sytuuje go wyłącznie w pobliżu transcendentnego wymiaru samego Boga, ostatecznego źródła wolności. O tę wolność w różnych aspektach NSZZ „Solidarność” walczył w przeszłości, ale walka ta nie została zakończona. Dziś znów musimy przeciwstawić się próbie ograniczania jej i narzucania nam nowej religii – religii klimatycznej.

Po mszy, delegacje tradycyjnie złożyły kwiaty pod pomnikami papieża Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki – patrona NSZZ „Solidarność”.

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.