Porozumienie w Stargardzie

Rafał Zając- prezydent Stargardu, Mieczysław Jurek- przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego i Stanisław Anasiński- przewodniczący Oddziału Stargard, podpisali w piątek porozumienie w sprawie zasad ustalania corocznego wzrostu wynagrodzeń […]

Relikwie ks. Jerzego w Policach-galeria

W Policach-Jasienicy, 15 czerwca, odbyły się uroczystości wprowadzenia relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do kościoła św. Ap. Piotra i Pawła.

Apel ws.upałów

W związku z falą upałów, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność apeluje do pracodawców o zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pracy oraz o skracanie czasu pracy.

Down
pause
Up
Dodano na stronę 14 czerwca 2019

W związku z falą upałów, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność apeluje do pracodawców o zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pracy oraz o skracanie czasu pracy.

Dowiedz się więcej…
Dodano na stronę 6 czerwca 2019

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”  Pomorza Zachodniego w związku z realizacją Uchwały KK nr 14/10 ws. aktualizacji danych o stanie Związku, zwraca się z prośbą o przesłanie pocztą lub na adres e-mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl   wypełnionego kwestionariusza informacyjnego organizacji

zakładowej/międzyzakładowej/podzakładowej/wydziałowej/oddziałowej NSZZ „Solidarność” w terminie
do 15 lipca 2019 r.

Dowiedz się więcej…
Dodano na stronę 22 maja 2019

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego przypomina o obowiązku wysłania drogą elektroniczną formularzy CIT-8 i CIT-8/0. Kolejnym etapem jest złożenia samodzielnie sprawozdań finansowych tj., bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej przez profil zaufany.

Dowiedz się więcej…
Dodano na stronę 9 lipca 2019

Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU, dzięki programowi „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”, Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A.

Dowiedz się więcej…
Dodano na stronę 5 lipca 2019

Rafał Zając- prezydent Stargardu, Mieczysław Jurek- przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego i Stanisław Anasiński- przewodniczący Oddziału Stargard, podpisali w piątek porozumienie w sprawie zasad ustalania corocznego wzrostu wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta.

Dowiedz się więcej…
Dodano na stronę 2 lipca 2019

Startują uzgodnienia dotyczące regulacji płac w jednostkach budżetowych miasta Szczecin. 15 lipca, o godz. 15.30, w biurze Zarządu Regionu odbędzie się spotkanie z członkami organizacji związkowych. Omówione zostaną na nim aktualne problemy zatrudnionych w miejskich firmach oraz uzgodnione postulaty płacowe, które następnie przekazane zostaną władzom Szczecina.

Dodano na stronę

Do 9 lipca przebywać będzie w Szczecinie 15-osobowa grupa uczniów Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Goście z Litwy przyjechali do Polski 1 lipca, w ramach programu „Polonijna Akademia Liderów Solidarności”.

Dowiedz się więcej…
Dodano na stronę 28 czerwca 2019

Tradycyjnie w sierpniu rozegrany zostanie Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.

Dowiedz się więcej…
Starsze