IMG_7533

30. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

19 października w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odbyły się główne uroczystości upamiętniające 30. rocznicę męczeńskiej śmierci patrona Solidarności. Hołd księdzu Jerzemu przy jego grobie oddały również sztandary […]

IMG_7371

Piotr Duda pozostaje szefem „Solidarności”

Dotychczasowy przewodniczący Komisji Krajowej był jedynym kandydatem na to stanowisko. Ostatecznie zdobył 257 na 300 oddanych głosów.

4

XXXII Pielgrzymka Ludzi Pracy (zdjęcia)

Ponad 10 tys. pielgrzymów – członków NSZZ „Solidarność”, jak zwykle w trzecią niedzielę września przyjechało do Częstochowy, aby oddać pokłon Matce Boskiej Jasnogórskiej. Wśród uczestników XXXII Pielgrzymki Ludzi Pracy nie […]

Down
pause
Up
Dodano na stronę 7 listopada 2014

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego z dnia 10 kwietnia 2014 r. dzień 10 listopada 2014 r. jest dniem wolnym od pracy.

 

Dodano na stronę

W dniu 04.11.2014 r. odbyło się spotkanie strony społecznej z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. Ze strony społecznej w spotkaniu  uczestniczyli:

Mieczysław Jurek – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, Stanisław Płoński – Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zachodniopomorskim Zakładzie Przewozów Regionalnym w Szczecinie,  Juliusz Słowacki – Prezes Stowarzyszenia Grudzień 70 – Styczeń 71.

Ze strony Marszałka w spotkaniu wzięli udział: Pan Marszałka Olgierd Geblewicz, Pani Jadwiga Rajkiewicz – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Pan Dariusz Paszun – Kierownik Biura Regionalnego Transportu Pasażerskiego Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Tematami spotkania była aktualna sytuacja:

  • wokół zagospodarowania Pomnika Anioł Wolności (Plac Solidarności)
  • w  PKP CARGO S.A.
  • w  Spółce PKP Przewozy Regionalne

Podczas spotkania omówiono kwestię Pomnika Anioł Wolności znajdującego się na Placu Solidarności strony uzgodniły, że powołają zespół roboczy, aby rozwiązać konflikt związany z zagospodarowaniem i wykorzystaniem terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika. W zespole uczestniczyć będą przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenia Grudzień 70 Styczeń 71. miasta Szczecin, służb mundurowych, przedstawiciele Marszałka, Muzeum Centrum Dialogu Przełomy. Zadaniem zespołu będzie wypracowanie takiego rozwiązania, które zaakceptują wszystkie strony. Strona społeczna przyjęła z zadowoleniem taką decyzję.

W drugim temacie strona społeczna poinformowała Pana Marszałka o działaniach NSZZ „Solidarność” w celu przewrócenia dla naszego województwa Zakładu PKP CARGO z siedzibą w Szczecinie. NSZZ „Solidarność” nigdy nie pogodziła się z tak bezsensowną polityczną decyzją przenoszenia siedziby naszego zakładu do Poznania i zrobi wszystko aby ten stan rzeczy uległ zmianie.

Na spotkaniu szeroko omówiono sytuację w Spółce Przewozy Regionalne. Stanisław Płoński poinformował Pana Marszałka, że priorytetem dla NSZZ „Solidarność” jest zachowanie i zabezpieczenie miejsc pracy dla wszystkich pracowników Przewozów Regionalnych. Prosił również Pana Marszałka o informowanie na bieżąco stronę społeczną o działaniach podjętych przez Urząd Marszałkowski w tej sprawie. Strona społeczna poinformowała Pana Marszałka, że zaprosi Pana Prezesa Spółki z Warszawy na spotkanie w Szczecinie w celu opracowania i zawarcia paktu gwarancji pracowniczych i ostatecznego omówienia kształtu funkcjonowania spółki. Wymiana takich informacji potrzebna jest do opracowania ewentualnej strategii obrony zakładu, a w szczególności miejsc pracy.

 

Mieczysław Jurek

Przewodniczący

Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego 

Dodano na stronę

W dniu  3 listopada 2014 r. odbyła się Sesja Rady Miasta Szczecin, na której jednym z  punktów obrad było głosowanie nad przyjęciem  projektu uchwały w sprawie konieczności podjęcia przez Prezydenta Miasta działań zmierzających do wypracowania zasad stałego regulowania płac pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Przed głosowaniem nad tym punktem  głos zabrał Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Mieczysław Jurek, który

przypomniał Radnym Miasta Szczecin, że kilka miesięcy temu przekonywał ich do podniesienia płac dla pracowników jednostek samorządowych, i że większość z nich  deklarowała wsparcie w tym zakresie. NSZZ „Solidarność” wskazywał, że najlepszym rozwiązaniem dla pracowników będzie przygotowanie nowego systemu wzrostu wynagrodzeń. Ten  pomysł spotkał się z aprobatą większości Radnych.

Uchwała będzie obligowała przede wszystkim Prezydenta do zainteresowania się corocznie tym tematem i nakładała obowiązek zabezpieczenia środków na realizację ewentualnego porozumienia.  Mieczysław Jurek oświadczył, że razem z Panem Prezydentem Piotrem Myncem, Panem Prezydentem Krzysztofem Soską w obecności Pana Skarbnika Stanisława Lipińskiego udało się wypracować wstępny model takiego rozwiązania. Wynika on z analizy poziomu wynagrodzeń pracowników. Aby zrealizować podwyżki płac zgodnie z porozumieniem należy w budżecie miasta na rok przyszły zabezpieczyć środki na ten cel. Taką decyzję podejmują Radni Rady Miasta. Jest to co prawda uchwała kierunkowa, ale wyraża wolę i nadkłada obowiązek na Prezydenta Miasta o coroczne przygotowanie projektu takiej Uchwały Rady Miasta. Uchwała została przyjęta jednogłośnie „za” co oznacza konieczność wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń począwszy od 2015r. Teraz musimy poczekać, aż przeprowadzone zostaną wybory samorządowe i nowy Prezydent zostanie zapoznany z jej intencją. Jest to duży sukces społeczny.

Na koniec kadencji Rady Miasta  Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” podziękował Radnym za współpracę i wsparcie jakie otrzymała „Solidarność” w obronie Zespołu Elektrowni  Dolna Odra, Zakładów Chemicznych Police, PKP Cargo, Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia czy wcześniej Stoczni Szczecińskiej. Radni z okazji zbliżającej się rocznicy „Święta Niepodległości” otrzymali od NSZZ „Solidarność” statuetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dariusz Mądraszewski 

Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu 

NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego 

Dodano na stronę
Dodano na stronę

ulotka – Władysław Diakun

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego udzielił poparcia w nadchodzących wyborach samorządowych dziewięciu kandydatom, którzy zwrócili się o to do naszego Związku. Są to:

1. Artur Szałabawka (PiS) – kandydat na Prezydenta Miasta Szczecin
2. Władysław Diakun (Wspólnota Samorządowa GRYF XXI) – kandydat na Burmistrza Polic
3. Bronisław Karpiński (kandydat niezależny) – na Burmistrza Kamienia Pomorskiego
4. Jolanta Kawszyn (PiS) – kandydatka do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
5. Krzysztof Zaremba (PiS) – kandydat do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
6. Wiesław Augustyn (PiS) – kandydat do Rady Miasta Stargard Szczeciński
7. Józef Stachowiak (PiS) – kandydat do Rady Powiatu Stargard Szczeciński
8. Halina Szymańska (PiS) – kandydatka do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
9. Robert Żukowski – Konopka (PiS) – kandydat na Radnego Miasta Szczecin

Starsze