Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

Oferta szkoleń

Oferta szkoleniowa Regionu Pomorze Zachodnie NSZZ „Solidarność’ na III- IV kwartał 2024r.

(szkolenia 1-dniowe – do 8 godzin dydaktycznych

organizowane w formie stacjonarnej w siedzibie Regionu Pomorze Zachodnie albo w biurach Oddziałów,

 także w formie szkoleń on-line,)

 

 

L.p.

 

NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 

 

ADRESACI

/rekomendacje

Terminy szkoleń
od czerwca
do grudnia  2024r.
Prowadzący
1 Komisja Rewizyjna

Celem szkolenia jest poznanie kompetencji

Komisji Rewizyjnej, jej roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji związkowej.

Zasady przeprowadzania kontroli  i wykonywania czynności pokontrolnych, z wykorzystaniem Regulaminu pracy KR.                Obowiązkowe dla członków

Komisji Rewizyjnych.

Obowiązkowe dla członków

Komisji Rewizyjnych.

13 czerwca

 

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej

 

Anna Kaurzel

2. Komisja Rewizyjna – Regionalna Komisja Rewizyjna Obowiązkowe dla członków Regionalnej

Komisji Rewizyjnej

14 czerwca

 

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej

 

Anna Kaurzel

3. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – etapy sporu zbiorowego

– Analiza przepisów ustawy z o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i orzecznictwa SN.

Jak KZ/KM powinna przygotować się do wejścia w spór zbiorowy? Jakie uchwały należy podjąć? W jaki sposób powinno być sporządzone pismo stanowiące wystąpienie z żądaniami? Etapy sporu zbiorowego – wystąpienie, rokowania, mediacja, strajk. Kiedy i w jaki sposób przeprowadzić referendum strajkowe. Legalność strajku. Odpowiedzialność osób organizujących strajk, status osób biorących udział w strajku.

Obowiązkowe dla Przewodniczącego

i pozostałych członków

Komisji Zakładowej

/Międzyzakładowej

w szczególności w przypadku planowanego wejścia w spór zbiorowy

 

17 -19 czerwca

 

Termin do ustalenia w tym przedziale

 

Elżbieta Kubiaczyk -Hrabi

 

Beata Gogłoza

4. Negocjacje związkowe Przewodniczącego

i pozostałych członków

Komisji Zakładowej

/Międzyzakładowej

 

20-21 czerwca Jan

Plata-Przechlewski

Biuro Szkoleń KK

 

5.

Marketing związkowy – pozyskiwanie członków

Umiejętności dotyczące prowadzenia  skutecznych strategii marketingowych oraz technik pozyskiwania członków.

Komunikacja – promocja związku

Wykorzystanie mediów społecznościowych i narzędzi online

Dla Przewodniczącego

i pozostałych członków

Komisji Zakładowej

/Międzyzakładowej

 

 

Wrzesień

Dokładny Termin do ustalenia

Krzysztof Nawrocki

Krzysztof Janduła

 

6. Szkolenie dla Skarbników  cz. I

Zasady prowadzenia finansów w organizacji związkowej. Obowiązki podatkowe – rozliczanie organizacji związkowej z Urzędem Skarbowym.

Obowiązki sprawozdawcze organizacji związkowej – zakres informacji wykazywanych w Sprawozdaniu Finansowym.

 

Udział w szkoleniu powinien wziąć oprócz Skarbnika także Przewodniczący

KZ/KM.

 

 

Grudzień

Dokładny Termin do ustalenia

Łukasz Stefański

Krystyna Sawicka

 

 

 

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.