Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

Nasz Dział Rozwoju tworzą:

Katarzyna Kot – tel. 515 139 897

Iwona Waligóra- Szwabowicz – tel. 91/422-74-22

e-mail: dzialrozwoju@solidarnosc.szczecin.pl

>>>LISTA BENEFITÓW DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Przyłącz się do NSZZ” Solidarność”!

5 powodów, dla których WARTO wstąpić do związku zawodowego:

  • Należysz do największego i najsilniejszego związku zawodowego, który ma realny wpływ na sytuację pracowników.
  • Masz wpływ na kształtowanie regulaminu pracy i wynagradzania oraz podział środków z funduszu socjalnego.
  • Otrzymasz pomoc w przypadkach dyskryminacji, przemocy oraz niesprawiedliwego traktowania.
  • Masz możliwość skorzystania z porad ekspertów i prawników
  • Masz możliwość uczestniczenia w organizowanych przez nas szkoleniach
  • Możesz korzystać z kart rabatowych i szeregu innych korzyści wynikających z przynależności do związku.

 

Kto Cię wesprze?

Jako organizatorzy związkowi  wesprzemy Ciebie i Twoich kolegów przy zakładaniu organizacji związkowej:

– odpowiemy  na Twoje pytania dotyczące związku zawodowego i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości

– wytłumaczymy i sprawnie przeprowadzimy przez formalności związane z zarejestrowaniem organizacji związkowej w Twoim zakładzie pracy

– skutecznie zorganizujemy pracowników w związek zawodowy i wesprzemy działania rozwojowe tam, gdzie niewielka liczba pracowników jest zrzeszona w  NSZZ „Solidarność”

– najbardziej skuteczny sposób na budowanie wpływowej  i silnej organizacji związkowej to duża liczba członków związku. Mając silny i dobrze zorganizowany związek zawodowy pracodawca będzie się z nami liczył i respektował nasze prawa.

 

Jak założyć organizację związkową:

Wystarczą 3 osoby, aby założyć organizację związkową!

Gdy w Twojej firmie pracuje mniej niż 10 osób lub pracownicy nie dojrzeli jeszcze do decyzji zorganizowania się w związek, również możesz należeć do NSZZ „Solidarność”.

            Skontaktuj się z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, pomożemy znaleźć Międzyzakładową Organizację Związkową odpowiadającą specyfice Twojego zakładu i Twoim interesom lub wytłumaczymy jakie uprawnienia posiada Tymczasowa Komisja Zakładowa.

Jest Was więcej? Możecie od razu nabyć uprawnienia zakładowej organizacji związkowej! Zgodnie z przepisem art. 251 ustawy o związkach zawodowych przysługują one organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami (nie wliczamy do tych 10 osób emerytów, rencistów oraz bezrobotnych i inne osoby nie pozostające w stosunku pracy).

Krok po kroku

Krok 1.

Jeśli w Twoim zakładzie pracy nie ma zarejestrowanego związku zawodowego zachęć swoich kolegów i koleżanki do założenia NSZZ „Solidarność”. 

Krok 2.

Po podjęciu decyzji o założeniu związku zawodowego, skontaktuj się z organizatorem związkowym dostępnym dla Ciebie w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, który przekaże Ci pełną informację dotyczącą utworzenia organizacji związkowej.

Krok 3.

Pomożemy zorganizować zebranie założycielskie oraz udzielimy wszelkich informacji  związanych z utworzeniem nowej organizacji związkowej.

Następnym krokiem będzie wypełnienie deklaracji (>>>WZÓR DO POBRANIA) członkowskich i dostarczenie ich do Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.

Kolejnym krokiem będzie wybranie przedstawicieli Komisji Zakładowej oraz podjęcie stosownych uchwał.

Krok  4.

Na podstawie właściwych dokumentów zostanie wystawione poświadczenie rejestracji organizacji związkowej.

Stało się Twoja organizacja posiada osobowość prawną, w związku z tym masz ustawowy obowiązek dokonania niezwłocznego powiadomienia:

– pracodawcy (>>> WZÓR 1, WZÓR – 2)

– właściwego miejscowo urzędu statystycznego (>>>REGON)

– właściwego miejscowo urzędu skarbowego (>>>NIP-2)

– banku

Nie wiesz co dalej, masz pytania, wątpliwości, nie znasz swoich uprawnień?

ZADZWOŃ: 91 422 74 22

Pracownicy Zarządu Regionu służą pomocą, radą, wsparciem.

Pamiętaj!

Stale rozmawiaj z pracownikami, zachęcaj ich do wstąpienia do Związku. Im więcej członków będzie liczyła organizacja związkowa, tym większa będzie Wasza siła i skuteczność w negocjacjach z pracodawcą.

Jeśli chcesz mieć wpływ na poprawę warunków pracy, zarówno swoich jak i swoich współpracowników, dołącz do nas!

Zapraszamy do kontaktu z Działem Rozwoju:

Katarzyna Kot – 515 139 897

Iwona Waligóra-Szwabowicz – 91/422-74-22


e-mail: dzialrozwoju@solidarnosc.szczecin.pl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.