Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

Kolejna akcja mailowa

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Mazowsza prosi o poparcie działań strajkujących od  6 czerwca pracowników firmy Altrad Mostostal Siedlce. Wstrzymując produkcję, pracownicy domagają się podwyżki 4,20 zł brutto do stawki godzinowej w roku obrachunkowym 2021/22 i 3zł w przyszłym roku. Pracodawca proponuje 1zł brutto do stawki godzinowej, plus 1zł w systemie EBITDA oraz jednorazowe wypłacenie kwoty 100 000 euro, dzieloną na wszystkich pracowników. Taka sama oferta została złożona na przyszły rok. Sumując te trzy czynniki, daje to około 2,60zł brutto do godziny w jednym roku. Ta propozycja daleko odbiega od oczekiwań załogi, w związku z tym prawie wszyscy pracownicy przystąpili do bezterminowego strajku generalnego.

Zarząd Regionu Mazowsze prosi o wysyłanie maili według poniższego wzoru, na adresy:

Prezes Zarządu Ulrich Lawory Ulrich.Lawory@plettac-assco.de
Wiceprezes Zarządu Ralf Deitenberg Ralf.Deitenberg@plettac-assco.de
oraz do wiadomości:
solidarnosc.altrad@op.pl
hawryluk0707@wp.pl

WZÓR PISMA:

ALTRAD-Mostostal Spółka z o.o.
ul. Starzyńskiego 1
08-110 Siedlce

dot. poparcia dla strajkujących pracowników Altrad – Mostostal  Sp. z o. o.

            ……………………….NSZZ „Solidarność” wyraża pełne poparcie dla strajkujących od 6 czerwca br. pracowników Altrad – Mostostal Sp. z o.o. w Siedlcach.

            Trwające od września  2021 r. negocjacje  pomimo dobrej woli  Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w  Altrad – Mostostal Sp. z o.o.  nie doprowadziły do porozumienia. 

Zarząd Spółki odpowiadając na postulaty pracownicze zaproponował kwoty podwyżek daleko odbiegające od oczekiwań pracowników, pomimo znacznej zwyżki cen produktów Spółki.

            Przy niskich zarobkach w Spółce takie stawianie sprawy przez Zarząd doprowadziło do determinacji pracowników i w rezultacie przystąpienie przez zdecydowaną część pracowników do strajku.

            W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji na strajk ze strony Zarządu Spółki  …………………. NSZZ „Solidarność” wzywa Pracodawcę  do wznowienia rozmów ze stroną społeczną oraz realizacji słusznych postulatów Komitetu Strajkowego i nie doprowadzania do narastających strat ekonomicznych i społecznych w działalności Spółki.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.