Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

Zimowe obowiązki pracodawcy

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom temperaturę w pomieszczeniach pracy wynoszącą minimum 14ºC dla pomieszczeń, w których wykonywana jest praca fizyczna i 18ºC dla pomieszczeń, w których pracownicy wykonują lekką pracę fizyczną lub pracę biurową.

Pracującym zimą na otwartej przestrzeni pracodawca jest zobowiązany zapewnić w pobliżu miejsca pracy pomieszczenie do ogrzania się.

W przypadku, gdy ze względów technologicznych nie ma możliwości zapewnienia takiego pomieszczenia, pracodawca jest obowiązany zorganizować w pobliżu miejsca wykonywania pracy odpowiednie urządzenia grzewcze.

Ponadto pracodawca ma też obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednią odzież ochronną.

W okresie zimowym, czyli od 1 listopada do 31 marca obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie posiłków regeneracyjnych pracownikom wykonujących prace na otwartej przestrzeni. Jeśli temperatura jest niższa niż 10 stopni Celsjusza, pracodawca winien też zapewnić tym pracownikom ciepłe napoje.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.