Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego utworzył Fundusz Stypendialny im. Longina Komołowskiego.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem programu stypendialnego jest wspieranie finansowe uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin z regionu, w uzyskiwaniu jak najwyższego poziomu wykształcenia i rozwijaniu ich talentów. Nagodzonych zostanie do 10 laureatów w następujących kategoriach: naukowej. artystycznej, sportowej oraz działalności społecznej (w tym wolontariusze).

Na zgłoszenia Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego czeka do 10 lipca 2021 roku.

Uroczystość wręczenia laureatom stypendiów nastąpi 30 sierpnia 2021 roku, przy bramie Stoczni Szczecińskiej, w trakcie rocznicowych uroczystości podpisania Porozumień Sierpniowych.

W załączniku znajdują się:

  • wniosek o przyznanie stypendium im. Longina Komołowskiego,
  • Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Longina Komołowskiego,
  • klauzula informacyjna do stypendium.

Honorowy Patronat nad Funduszem objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska-Kulesza.

Informacji w sprawie stypendium udziela:
Grażyna Balicka
mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl
tel. 91 422 74 22

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.