Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

Konkurs literacki

Instytut Dziedzictwa Solidarności został partnerem konkursu literackiego „Pokolenie Solidarności”. Organizowany przez Instytut Literatury nabór prac rozpocznie się 1 lipca 2021 roku. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zaprezentowania swojej twórczości.

Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie z okazji uczczenia 40-rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz z okazji 41-rocznicy powołania NSZZ „Solidarność” przygotował konkurs literacki zatytułowany „Pokolenie Solidarności”.  

Prace nadesłane na Konkurs powinny być inspirowane historią, działalności i spuścizną Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i dotyczyć osób, zdarzeń i wątków składających się na historię i spuściznę Solidarności. 

Do udziału w konkursie – poza kategoriami specjalnego przeznaczenia, dedykowanymi działaczom „Solidarności” – upoważniona jest każda pełnoletnia osoba, która w wyznaczonym czasie dokona poprawnego zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres  solidarnosc@instytutliteratury.eu:

 • w kategorii OPOWIADANIE – do 30 września 2021 roku; pula nagród – 50 000 PLN
 • w kategorii POWIEŚĆ – do 31 sierpnia 2022 roku; pula nagród – 100 000 PLN
 • w kategorii NON-FICTION – pierwszy nabór do 30 września 2021, drugi nabór do 31 sierpnia 2022; pula nagród – 50 000 PLN

W kategorii non-fiction wyszczególnione zostały następujące podkategorie:

 • DZIENNIKI – przeznaczona dla działaczy Solidarności posiadających zapiski z czasów prowadzenia działalności związkowej lub innych osób należących do szeroko rozumianej opozycji lat 70. i 80.
 • WSPOMNIENIA – przeznaczona dla działaczy Solidarności (i szeroko rozumianej opozycji), a dotycząca wspomnień/pamiętników z okresu działalności związkowej (opozycyjnej) spisywanych z dzisiejszej perspektywy
 • REPORTAŻ – przeznaczona dla wszystkich chętnych, którzy napiszą reportaż historyczny dotyczący opozycji demokratycznej w PRL
 • BIOGRAFIA – przeznaczona dla wszystkich chętnych, którzy napiszą barwną sylwetkę działaczki/działacza związkowego lub opozycji demokratycznej

Nagrodami w konkursie są nie tylko honoraria autorskie, ale także opublikowanie zwycięskich prac nakładem Instytutu Literatury – w formie książki, antologii pokonkursowej, w kwartalniku „Nowy Napis” lub na portalu nowynapis.eu. 

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy Partnerem tego wydarzenia. Naszą rolą jest wspieranie wszelkich inicjatyw propagujących ruch Solidarności i jego historyczne znaczenie, także bardzo się cieszymy, że możemy być częścią tego przedsięwzięcia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Organizatora: 

Jak dokonać poprawnego zgłoszenia?

 • nabór otwieramy 1 lipca 2021 roku – wcześniejsze zgłoszenia nie zostaną zakwalifikowane do konkursu
 • w temacie maila wpisz „Zgłoszenie na konkurs – KATEGORIA” oraz swoje imię i nazwisko. W miejsce słowa „KATEGORIA” podaj nazwę kategorii konkursowej, do której zgłaszasz swój udział: OPOWIADANIE, POWIEŚĆ lub NON-FICTION. Jeśli dokonujesz zgłoszenia w kategorii non-fiction, w treści maila podaj nazwę podkategorii
 • w treści maila zamieść swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), a także następującą formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Literatury w celu udziału w konkursie literackim Pokolenie Solidarności, w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu”

 • pracę konkursową w formacie .odt, .rtf, .doc lub .docx dodaj do maila jako załącznik. W nazwie pliku powinny znajdować się Twoje nazwisko oraz tytuł pracy (w formacie: Nazwisko Imię, Tytuł)
 • pamiętaj o regulaminowych wytycznych dotyczących objętości zgłaszanego tekstu – w kategorii opowiadanie górna granica to 90 tys. znaków ze spacjami, a w kategorii powieść przyjmujemy teksty, których minimalna objętość to 180 tys. znaków ze spacjami; w kategorii non-fiction nie ma takich ograniczeń
 • wszystkie szczegóły są obszernie opisane w regulaminie konkursu
 • jeśli masz wątpliwości – napisz na adres promocja@instytutliteratury.eu
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.