Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

Delegaci obradowali w Spale

W Spale, w dniach 19-20 października odbył się XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Jego uczestnicy dokonali wyboru przewodniczącego Komisji Krajowej na nową, pięcioletnią kadencję oraz członków Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej.W składzie tych dwóch ostatnich gremiów zasiądą przedstawiciele naszego regionu.

KZD rozpoczęła długa część oficjalna z udziałem władz państwowych: prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów, przedstawicieli samorządu łódzkiego, prezesów spółek, duchownych, byłych przewodniczących związku. W tej części, odznaczenia państwowe, nadane przez prezydenta RP zasłużonym członkom NSZZ „Solidarność”otrzymali: Marian Krzaklewski, Janusz Śniadek, Bogdan Biś, Bogdan Kubiak, Tadeusz Majchrowicz, Henryk Nakonieczny i Ewa Zydorek.

Później prezydent Andrzej Duda zabrał głos: – Bardzo dziękuję „Solidarności”. Nie mam wątpliwości, że zadania, które przyjmuje na siebie, w istocie są działaniami progospodarczymi, prospołecznymi. Ostatnie lata, pokazały dobitnie, że tak właśnie jest. Realna poprawa warunków życia w Polsce, powrót tych, którzy wyjechali za granicę szukać szansy, szukać pracy. Dziękuję za trudny czas 2020-2021 roku. Za wspólną walkę, by ochronić miejsca pracy. Gospodarska kwitnie. Wychodzimy z wysokiej inflacji spowodowanej wojną na Ukrainie. Nie schodzimy z drogi podwyższenia minimalnej płacy i stawki godzinowej. Da się realizować taką politykę, z pożytkiem dla kraju – mówił prezydent.

Później przyszedł czas na wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego: – NSZZ „Solidarność” szła z duchem czasu i walczyła o prawa pracy, o politykę z prawdziwego zdarzenia. W roku 2015 rozpoczęła skuteczny dialog ze stroną rządową, a na przestrzeni  lat stanęła na wysokości zadania, aby nie tylko rozpoznawać wielkie wyzwania teraźniejszości, ale by cywilizować ustrój. Trwa obecnie bitwa o Polskę, o lepszą Polskę. Przed nami wielkie zadania: obrona tego, co udało się zrealizować w ostatnich latach, a także wytyczanie ścieżek na kolejne lata. Mam nadzieję, że znajdziemy w sobie siłę i podejmiemy wyzwanie – mówił premier.

Później delegaci przystąpili do realizacji porządku posiedzenia – wybrano prezydium zjazdu (w jego składzie znalazła się Anna Grudzińska, delegatka z naszego regionu) oraz komisje zjazdowe. Sprawozdanie ze swojej działalności złożył także przewodniczący KK Piotr Duda: – Solidarność powstała w 1980 roku. Strajki szczecińskie, gdańskie, jastrzębskie oraz w Dąbrowie Górniczej to postulaty pracowników, którzy opowiedzieli się jasno, że chcą mieć swoją reprezentację i wdrożyć te postulaty w życie. A to, że o te postulaty musimy walczyć do dziś, świadczy, ze nie ma pierwszej, drugiej, trzeciej „Solidarności”. Myśleliśmy, że uchwała programowa, którą przyjęliśmy na KZD w 2018 roku, będzie naszym drogowskazem. Ale mieliśmy tylko jeden rok na spokojną pracę. Pandemia i wojna na Ukrainie zmieniły funkcjonowanie Komisji Krajowej. Wcześniej zdążyliśmy zrealizować postulat pierwszy z Gdańska – wprowadziliśmy pluralizm związkowy w służbach mundurowych. Dziś możemy powiedzieć z dumą, że związek zawodowy Solidarność w służbach mundurowych rozwija się dobrze.

Przewodniczący wspomniał również o projekcie w sprawie emerytur stażowych: – Niestety, nie było woli rządu Zjednoczonej Prawicy, aby emerytury stażowe wprowadzić. „Solidarność” skorzystała więc ze swego prawa i zebrała podpisy pod projektem obywatelskim. Odbyło się pierwsze czytanie, projekt poszedł do komisji sejmowej i utknął. Zobaczymy, jak będzie. Po ukonstytuowaniu się sejmu będzie musiało ponownie odbyć się pierwsze czytanie projektu.

Piotr Duda podziękował regionom za udział w akcji pomocy walczącej Ukrainie i wsparcie represjonowanym działaczom z Białorusi. Po dobrze przyjętym przez delegatów przemówieniu, rozpoczęły się wybory przewodniczącego związku na kadencję 2023-2028. Jedynym kandydatem był Piotr Duda, który otrzymał 211 głosów z 232 oddanych. To już czwarta kadencja przewodniczącego KK.

W pierwszym dniu zjazdu, delegaci przyjęli także uchwałę programową na najbliższą kadencję oraz dokonali wyboru 56 członków Komisji Krajowej (pozostałą część składu stanowią przewodniczący regionów oraz sekretariatów branżowych). Uznanie głosujących zyskała dwójka zgłoszonych delegatów z regionu Pomorze Zachodnie: Anna Grudzińska i Dariusz Mądraszewski. Przypomnijmy, że w składzie KK jest także – z urzędu – przewodniczący Mieczysław Jurek.

Najważniejszą częścią drugiego dnia posiedzenia był wybór Krajowej Komisji Rewizyjnej. Wśród 16 kandydatów był nasz delegat – Krzysztof Nawrocki, który już w pierwszej turze głosowanie uzyskał wymaganą większość głosów. Niestety, pomimo trzech tur, nie udało się powołać pełnego 15-osobowego składu KKR, delegaci zdecydowali więc o pozostawieniu wakatu.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.