Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

Walne Zebranie Delegatów Regionu

W Stargardzie, we wtorek, 10 maja, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu. Miało ono charakter sprawozdawczy.

Walne Zebranie było planowane w połowie obecnej kadencji, jednak ze względu na pandemię można było je przeprowadzić dopiero teraz.

Na początku zebrania przemówili goście: wojewoda Zbigniew Bogucki oraz Rafał Zając- prezydent Stargardu. Odczytany został również list Piotra Dudy, przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, a następnie ksiądz Zbigniew Rzeszótko, duszpasterz ludzi pracy, odmówiłz zebranymi modlitwę.

Po części oficjalnej, przewodniczący Mieczysław Jurek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu w latach 2018-2022, a Wojciech Zygoń, przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej – sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. Zebrani nie mieli pytań do obu wystąpień.

Delegaci przyjęli kilka stanowisk i uchwał: m.in. w sprawie inflacji, dostępu do rehabilitacji, umowy programowej z ugrupowaniem politycznym, które zobowiąże się do przeprowadzenia oczekiwanych przez związek zmian w prawie pracy, poparcia dla pracowników szkolnictwa wyższego ws. podwyżek oraz rozpoczęcia dyskusji o skrócenia tygodnia pracy do 35 godzin.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.