Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

Konkurs PIP-u

Jak co roku, Państwowa Inspekcja Pracy organizuje konkurs na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”. Kandydatów można zgłaszać do 15 maja.

Konkurs ma dwa etapy: wojewódzki oraz ogólnopolski.  Kandydatów do tytułu nominują organizacje związkowe, zwycięzcę wyłania zaś jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele inspekcji pracy, a także Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Co należy doręczyć do 15 maja?

– kartę zgłoszenia,

– oświadczenie uczestnika konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku,

 – dokumentację potwierdzającą podjęte przez uczestnika konkursu przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych, w szczególności wpisy z księgi uwag i zaleceń z podjętych przedsięwzięć.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą lub przynieść do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie (ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin). Można je także przesłać na adres: promocja@szczecin.pip.gov.pl, jednak oryginały muszą również zostać złożone w siedzibie inspekcji pracy.

Pełen regulamin konkursu znaleźć można pod tym linkiem: https://szczecin.pip.gov.pl/pl/aktualnosci/135997,wybieramy-najaktywniejszego-spolecznego-inspektora-pracy-.html

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.