Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

CIT-8 – najważniejsze informacje

Przypominamy, że deklarację podatkową CIT-8 i CIT-8/0 składamy do Urzędu Skarbowego w formie papierowej z wyłączeniem organizacji, które zatrudniają pracowników (składają PIT-11) bądź prowadzą działalność gospodarczą.

Uwaga! Deklaracje składamy do 30 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie finansowe składające się z następujących elementów:

  • Bilans,
  • Rachunek Zysków i Strat,
  • Informacje uzupełniające (obejmujące informacje ogólne o Organizacji Związkowej i inne informacje uzupełniające do bilansu wynikające bezpośrednio z Załącznika nr 4 Ustawy o rachunkowości.
  • uchwała zatwierdzająca.

Pamiętajmy, aby najpierw przygotować dokumenty w formie papierowej.

Uwaga bardzo ważne: dla naszych sprawozdań kluczowe są terminy! Sprawozdania bezwzględnie sporządzamy do 30 czerwca 2022 r., a wysyłamy do KAS do 1 sierpnia 2022 r., ale nie później niż 15 dni po przyjęciu przez organizację związkową uchwały zatwierdzającej sprawozdanie za 2021 r. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego musi nastąpić do 30 września 2022 r.

Wszystkie formularze pobrać można z naszej strony, klikając na poszczególne nazwy: CIT-8 CIT8/0 Bilans Rachunek zysków i strat

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.