Życzenia świąteczne

Dodano na strone 21 grudnia 2017

„W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu”

Pierwszy List św. Jana 4,9

Aby Wieczór Wigilijny i Święta Bożego Narodzenia upłynęły wśród najbliższych, w pokoju i radości, i wypełniły Wasze serca szczęściem i nadzieją płynącą z narodzin Zbawiciela. Niech w waszych domach nigdy nie zabraknie zrozumienia, miłości i ciepła, a każdy dzień Nowego Roku niesie ze sobą pomyślność i spokój o dostatnie  jutro.

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”

Mieczysław Jurek

Various-Blessing-of-Christmas-Manger-or-Nativity-Scene