Zmarł ojciec Hubert Czuma

Dodano na strone 23 września 2019

19 września zmarł ojciec Hubert Czuma, jezuita, honorowy członek NSZZ „Solidarność”, legenda opozycji demokratycznej, honorowy obywatel Szczecina.

Ojciec Hubert Czuma (ur. 1930), jezuita, Duszpasterz Ludzi Pracy Regionu Ziemia Radomska był legendą oporu społecznego w czasach PRL. To wychowawca i nauczyciel patriotyzmu wielu pokoleń polskiej młodzieży, niezłomny obrońca praw człowieka, który zawsze stawał po stronie skrzywdzonych i prześladowanych.
Ojciec Hubert Czuma od 33 lat przebywał w Radomiu. Wcześniej był duszpasterzem akademickim w Łodzi, Lublinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Szczecinie. Na żądanie władz PRL został usunięty z dwóch pierwszych i ostatniej placówek duszpasterskich.
W czerwcu 1970 roku został aresztowany i przewieziony do więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie. Oskarżano go o przynależność do niepodległościowej organizacji Ruch założonej przez jego braci Andrzeja i Benedykta oraz Stefana Niesiołowskiego, Emila Morgiewicza i Mariana Gołębiewskiego. Z braku dowodów winy, w styczniu 1971 roku został wypuszczony na wolność. Pod koniec lat 70-tych wyjechał do Rzymu na roczne studium duchowości. W Szczecinie, przebywał od 1973 roku i był jednym z założycieli Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz szczecińskiego Studenckiego Komitetu Solidarności. W latach 70., SB uznawała go za największe zagrożenie dla władzy socjalistycznej. W 1978 r. został zmuszony przez władze PRL do opuszczenia miasta i przeniesiony do Radomia. Studenci, którzy uczestniczyli w spotkaniach z ojcem Czumą, byli represjonowani.
W latach 1971-81 był współorganizatorem pieszych pielgrzymek z Warszawy do Częstochowy i od 1957 obozów młodzieżowych. Publikował liczne artykuły w czasopismach kościelnych i świeckich. Przez 50 lat swojego kapłaństwa odprawił ponad 26 tysięcy mszy świętych.
W 2008 roku, ojciec Czuma odebrał honorowe obywatelstwo miasta Szczecina.
Inicjatorem nadania tego tytułu był oddział IPN. Ówczesny szef szczecińskiego oddziału Instytutu – Marcin Stefaniak, podkreślał wówczas wyjątkowe zasługi jezuity dla budzenia społeczeństwa, złamanego przez władzę w Grudniu’70 roku. Po przeniesieniu do Radomia, ojciec Hubert Czuma został duszpasterzem ludzi pracy ziemi radomskiej. Był też honorowym obywatelem Radomia.