Złóż sprawozdanie!

Dodano na strone 22 maja 2019

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego przypomina o obowiązku wysłania drogą elektroniczną formularzy CIT-8 i CIT-8/0. Kolejnym etapem jest złożenia samodzielnie sprawozdań finansowych tj., bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej przez profil zaufany.

            Złożenie sprawozdań finansowych polega na podpisaniu sprawozdań w formie elektronicznej a następnie ich wysłaniu przy pomocy profilu zaufanego.

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo instrukcję jak założyć profil zaufany i jak złożyć wymagane sprawozdania finansowe.            

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do Grażyny Balickiej, sekretarz Zarządu Regionu