Zbieramy informacje o wakatach

Dodano na strone 13 czerwca 2017

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego zwraca się  do Organizacji Związkowych z prośbą o przekazywanie informacji na temat wolnych miejsc pracy, wakatów itp. w Waszych zakładach pracy lub branżach.

Przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego od długiego czasu funkcjonuje Związkowe Biuro Pośrednictwa Pracy, które każdego dnia wspomaga osoby poszukujące zatrudnienia. Dzięki informacjom przekazywanym z Waszych Organizacji, pomoc może stać się znacznie skuteczniejsza i zaowocować mniejszym bezrobociem w naszym regionie.

Ponadto dzięki połączeniu sił i wsparciu ze strony Organizacji Związkowych zostanie utworzona baza wolnych etatów w regionie, która umożliwi nam zabezpieczenie pracy dla osób poszukujących, w tym również członków związku, z którzy pozostają bez zatrudnienia. Baza będzie prowadzona i aktualizowana na stronie Zarządu Regionu NSZZ ,,Solidarność” Pomorza Zachodniego.

Liczymy na współpracę, bo łącząc siły możemy pozyskać więcej miejsc pracy, a nasze działania zmierzają w kierunku zmniejszenia problemu bezrobocia.