Zarządzenie przewodniczącego ZR

Dodano na strone 20 marca 2020

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego- Mieczysław Jurek, w związku z sytuacją zagrożenia COVID-19 – koronawirusem, zarządza co następuje:

  1. Biuro Zarządu Regionu czynne będzie w godzinach od 8.00 do 12.00.
  2. W okresie obowiązywania niniejszego Zarządzenia Organizacje będą obsługiwane osobiście wyłącznie po wcześniejszym umówieniu spotkania.
  3. Od godziny 12.00 do godziny 16.00 w sprawach związanych z działalnością związkową kontaktować się można z członkami Prezydium Zarządu Regionu.
  4. Członkowie Prezydium wyznaczają dyżury pracownikom Zarządu Regionu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.
  5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pracownicy mogą zostać poproszeni o świadczenie pracy poza wyznaczonymi dyżurami.
  6. Po godzinie 12, w sprawach najpilniejszych kontaktować się można telefonicznie z:

prawnikami ZR : Wiktorem Krukowskim – tel. 570 043 789

Przemysławem Zgórzakiem – tel. 509 452 053

sekretarką: Weroniką Sąsarą Sakutą – tel. 515 139 882

redaktor Katarzyną Stróżyk – tel. 515 139 884

sekretarz Grażyną Balicką – tel. 515 139 933

wiceprzewodniczącym ZR Dariuszem Mądraszewskim – tel. 502 313 906

przewodniczącym ZR Mieczysławem Jurkiem – tel. 601 555 590

Niniejsze Zarządzenie obowiązuje do odwołania.