Przewodniczący ZR: Mieczysław Jurek

Wiceprzewodniczący ZR: Dariusz Mądraszewski

Sekretarz ZR: Grażyna Balicka

Skarbnik ZR: Łukasz Stefański

Członkowie Prezydium ZR:

Stanisław Anasiński

Anna Grudzińska

Elżbieta Kubiaczyk-Hrabi

Jacek Kramarczyk

Czesław Wiznerowicz

Krzysztof Zieliński

Członkowie Zarządu Regionu:

Janina Czyżyk

Katarzyna Gryciuk

Monika Kwaśniak vel Kwaśniewska

Beata Malec

Mirosława Mazurczak

Aleksandra Olejnik

Alicja Pawluczuk

Anna Żarkowska

Wiesław Asztel

Paweł Cieszyński

Paweł Dzięcielski

Dariusz Głogowski

Marek Gutkowski

Tymoteusz Listewnik

Janusz Maciejewicz

Andrzej Malicki

Krzysztof Nawrocki

Zygmunt Oganiacz

Jakub Pęksiński

Bogdan Pogorzelski

Remigiusz Rymaszewski

Sławomir Sardyko

Władysław Szczygielski