Zapraszamy na szkolenia

Dodano na strone 27 września 2017

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego zaprasza działaczy i członków Związku do udziału w szkoleniach, które przygotowaliśmy w październiku, dotyczące wyborów, asertywności oraz rozwoju związku. Na szkolenia można zapisywać się telefonicznie pod numerem tel. 91 422 74 22 lub mailowo przesyłając na adres: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl wypełniony formularz (dostępny TUTAJ). Poniżej szczegóły dotyczące szkoleń.

9 października (poniedziałek) – WYBORY W NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Szkolenie dotyczy zasad przeprowadzania wyborów do wszystkich władz związkowych, w tym organizacji zebrania wyborczego, podziału funkcji między osoby biorące udział w zebraniu oraz współpracy z Regionalną Komisją Wyborczą.

Prowadzący: Ewelina Młynarczyk i Przemysław Zgórzak
Miejsce: ZR NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, al. Wojska Polskiego 113, Szczecin
Czas trwania: 8.30 – 15.30

16 października (poniedziałek) – WYBORY W NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Szkolenie dotyczy zasad przeprowadzania wyborów do wszystkich władz związkowych, w tym organizacji zebrania wyborczego, podziału funkcji między osoby biorące udział w zebraniu oraz współpracy z Regionalną Komisją Wyborczą.

Prowadzący: Ewelina Młynarczyk i Przemysław Zgórzak
Miejsce: ZR NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, al. Wojska Polskiego 113, Szczecin
Czas trwania: 8.30 – 15.30

20 – 21 października (piątek i sobota) – SZKOLENIE Z ASERTYWNOŚCI
Uczestnicy treningu uczą się tego jak mówić „nie” w sposób, który nie uraża drugiej osoby. Ćwiczą konstruktywne wyrażanie krytyki oraz radzenie sobie z negatywnymi ocenami i ochronę własnego terytorium psychologicznego. W  trakcie szkolenia prowadzący wyjaśnia różnicę między asertywnością, agresją i uległością. W zakres szkolenia wchodzi nauka krytykowania skoncentrowana na zachowaniach, a nie na osobie, a także asertywne wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych. Celem szkolenia jest wypracowanie własnych asertywnych sposobów zachowani się w trudnych sytuacjach.

Prowadzący: Izabela Fras
Miejsce: ZR NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, al. Wojska Polskiego 113, Szczecin
Czas trwania: 2 dni (8.30 – 15.30)

26 – 27 października – ROZWÓJ ZWIĄZKU SZKOLENIE PODSTAWOWE
Aktywni i zaangażowani w rozwiązywanie problemów pracownicy (członkowie związku) powinni zrozumieć, że to od nich zależy, czy w ogóle dojdzie do negocjacji z pracodawcą, a jeżeli już, to jakim efektem się zakończą. Siłę związkowi zawodowemu dają jego członkowie. Dlatego kluczem do sukcesu związku jest stałe organizowanie pracowników. Pracodawca zaczyna rozmawiać wtedy, gdy widzi, że większość pracowników identyfikuje się z wypracowanymi postulatami, wspiera i broni kolegów, którzy zgodzili się je reprezentować i negocjować w imieniu całej załogi. Zatem priorytetem każdej z organizacji związkowej jest organizowanie pracowników, czyli zwiększanie jej liczebności. Uczestnicy szkolenia nabędą praktycznych umiejętności pracy z pracownikami w celu pozyskania ich do Związku.

Prowadzący: Janusz Zabiega, szef Działu Szkoleń Komisji Krajowej
Miejsce: ZR NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, al. Wojska Polskiego 113, Szczecin
Czas trwania: 2 dni