W NSZZ „Solidarność” co cztery lata przeprowadzane są wybory we wszystkich jednostkach organizacyjnych naszego związku zawodowego. Niezależnie od przeprowadzania wyborów w trakcie trwania kadencji, każda jednostka organizacyjna zobowiązana jest do wyboru władz stanowiącej, wykonawczej oraz kontrolnej zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym przez Komisję Krajową. W poszczególnych zakładkach można znaleźć szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzania wyborów, kalendarz wyborczy, niezbędne kontakty oraz dokumenty do pobrania.