W czwartek protest pod Urzędem Wojewódzkim!

Dodano na strone 28 marca 2019

W czwartek, 4 kwietnia, o godz. 15, odbędzie się protest pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. Tym samym Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” włącza się w ogólnokrajową akcję, ogłoszoną przez Sztab Protestacyjno-Strajkowy.

Pod szczecińskim Urzędem Wojewódzkim, członkowie NSZZ „Solidarność” domagać się będą:

– wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wcześniejszych podwyżek dla  funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów

– pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

– urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, by służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie

-przewidywalnego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu  rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostu cen, towarów i usług

-zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Portów Szczecin i Świnoujście a spółką Bulk Cargo, gwarantującego stabilność miejsc pracy dla zatrudnionych w spółce

Spotykamy się o godz. 15 na Wałach Chrobrego, pod Urzędem Wojewódzkim! 

Koszty zorganizowanego dojazdu członków NSZZ „Solidarność” Koszalin- Pobrzeże pokryte zostaną z Krajowego Funduszu Strajkowego zgodnie z jego regulaminem.

ulotka 1 ulotka2