Sytuacja w ochronie zdrowia

Dodano na strone 18 marca 2019

12 marca, w Warszawie, członkowie Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia spotkali się, by omówić aktualną sytuację w sekcjach krajowych i całej branży. Tego samego dnia odbyło się także spotkanie z Łukaszem Szumowskim, ministrem zdrowia.

Informacja z Prac Komisji Krajowej i Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia:

 • Powołanie Sztabu Protestacyjnego
 • Powołanie Zespołu Negocjacyjnego ze stroną rządową
 • Spotkanie Prezydium Sztabu Protestacyjnego na Nowogrodzkiej z prezesem i premierem
 • 20 marca br. roku Zespół Protestacyjny podejmie decyzje o kolejnych krokach w związku z bieżącą sytuacją społeczno-gospodarczą
 • Dyskusja nad bezwzględną koniecznością realizacji dotychczasowych postulatów budżetówki
 • Konieczność odmrożenia ustawy dotyczącej Funduszu Świadczeń Socjalnych i doprecyzowanie zapisów po 2021 roku

 

D+M+Ł

 Spotkanie z  ministrem Łukaszem Szumowskim

 • Ustawa o wzroście składki na świadczenia zdrowotne do 6 % i odniesienie do 2017 roku jako bazowego
 • Obecnie prowadzone są prace analityczne nad odmrożeniem kwoty bazowej od lipca 2020 roku – trwają przeliczenia, jakie to przyniesie skutki
 • Uruchomiono pierwszą transzę (z rezerwy 1,8 mld) w wysokości 900 mln zł
 • Zapaść szpitalnictwa w powiatach wymusza ich przekształcanie w ZOL-e
 • 90 % zadłużenia szpitali wygenerowana przez około 20 procent placówek ( z reguły te większe)
 • Szpital w Zakopanem zostanie utrzymany
 • Problemy finansowe szpitali ( Grudziądz, Toruń, Bydgoszcz) – po UW
 • Trudna sytuacja Instytutu Medycyny Pracy w Zabrzu
 • Żaden ze szpitali I i II poziomu referencyjnego nie może upaść ze względu na fakt bycia często jedynym miejscem pracy w powiecie
 • Dramatyczne zapotrzebowanie ZOL-i w powiatach i nie tylko
 • Wzmocnienie pozycji Szpitali Powiatowych przez ustanowienie ich centrami koordynacji ZOL-i w powiecie
 • Postulat ujednolicenie opieki społecznej i opieki medycznej (casus reformy państwa i reformy terytorialnej – konieczność połączenia w ramach jednego ministerstwa)
 • Około 3000 pielęgniarek z mało wyrazistą deklaracją określającą ich status związany z zatrudnieniem
 • Zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego pewną formą ujednolicenia ich statusu w sensie branżowym rozwiązaniem mogą być ZOL-e
 • Zrozumienie dla zmiany ustawy uzdrowiskowej, brak świadomości o stosownym raporcie w ministerstwie
 • Zgoda na zmiany wykluczające turystykę uzdrowiskową
 • Brak wzrostu progresywnego nakładów na usługi uzdrowiskowe
 • Konieczność wyodrębnienia funduszu na Pomoc Społeczną ze składki zdrowotnej – całkowicie niezależny
 • IV transza – uruchomienie środków od maja br.
 • Inicjatywa ustawodawcza PSL  dotycząca PRM
 • Maria Ochman (przewodnicząca Krajowej Sekcji Ochrony Zdrowia) w Radzie Funduszu NFZ
 • Zrozumienie dla wzrostu nakładów na funkcjonowanie NFZ ,
 • Zrozumienie dla konieczności zwiększenia zasobów kadrowych w NFZ
 • Świadomość negatywnych nastrojów społecznych