Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

Stażówki i obchody

Kolejne w tym roku spotkanie członków Zarządu Regionu odbyło się w poniedziałek, 6 września, w sali owalnej w Urzędzie Wojewódzkim. Miejsce zostało użyczone ze względu na rygory pandemiczne oraz brak możliwości przeprowadzenia zebrania w budynku Zarządu Regionu.

Głównym tematem rozmowy była inicjatywa obywatelska w sprawie emerytur stażowych. Grażyna Balicka – sekretarz ZR, przedstawiła relację ze zdalnego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W jego trakcie, przewodniczący Piotr Duda apelował o mobilizację związku podczas zbieranie podpisów. Wskazywał, że każdy przewodniczący organizacji związkowej powinien dostarczyć tyle podpisów, ilu członków liczy jego organizacja. Jak mówił, dotychczas jest z tym problem, co wygląda niepoważnie.

Mieczysław Jurek, przewodniczący ZR, przyznał, że nasz region też nie ma się czym pochwalić:

– Mamy dotąd około 1400 podpisów, na ponad 200 organizacji zbiera około 15.  Hurraoptymiści liczyli na milion podpisów, a tymczasem idzie słabo. Zaskakuje mała aktywność branż, które najbardziej skorzystałyby na stażówkach.

Przewodniczący zaapelował, by każdy członek związku podpisał się na listach. Poprosił też o większe zaangażowanie i wyjście na ulice, by zbierać podpisy wśród mieszkańców miast w regionie.

Krzysztof Zieliński, przewodniczący MOZ przy ZCH Police, zwrócił uwagę, że zbieranie podpisów dopiero teraz zaczyna się na dobre:

– Mieliśmy lipiec i sierpień, okres wakacyjny i urlopowy, trudno oczekiwać, by ludzie skupiali się na czymś innym. Powinniśmy całą akcję zaczynać od września i wtedy mielibyśmy lepsze efekty, zwłaszcza, że to jest bardzo ważna i potrzebna ustawa.

W kolejnym punkcie posiedzenia, przewodniczący podsumował obchody 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. Podziękował wszystkim za udział w nich i poinformował o trudnościach, jakie niesie ze sobą organizacja uroczystości.

– Drugi rok robimy praktycznie wszystko sami, siłami pracowników biura. Mówiąc „wszystko”, mam na myśli również sprzątanie, porządkowanie terenu i koszenie trawy. Miasto jest nam coraz bardziej niechętne, wycofuje się niemal z wszystkich zobowiązań, które realizowało do tej pory. Nie odsłoniliśmy, mimo wcześniejszych zapowiedzi, pomnika księdza Jerzego Popiełuszki. Tu terminu nie dotrzymał wykonawca, który zajął się innym, większym kontraktem, nasz  przesuwając. Nowy termin odsłonięcia pomnika to październik, rocznica śmierci księdza Jerzego – mówił M. Jurek.

Przewodniczący ZR przekazał również informacje na temat stanu realizacji pomnika śruby okrętowej, który ma upamiętnić strajki w 1971 roku w Szczecinie. Śruba zostanie ustawiona przed Urzędem Wojewódzkim, po tym, gdy Urząd Miasta wyda zgodę na budowę a wojewódzki konserwator zabytków – zgodę na utwardzenie terenu pod pomnikiem.

Następnie, członkowie Zarządu Regionu zdecydowali o nieangażowaniu się na razie w inicjatywy, dotyczące nadania imienia tunelowi w Świnoujściu. Zapoznali się także na koniec z podaną przez wiceprzewodniczącego ZR Dariusza Mądraszewskiego informacją o liczebności związku.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.