Spotkanie przewodniczących

Dodano na strone 7 listopada 2019

O pozyskiwaniu nowych członków NSZZ „Solidarność” w makroregionie, złożonym z regionów Pomorze Zachodnie, Gorzów Wielkopolski i Koszalin „Pobrzeże”, rozmawiano w czwartek, w Szczecinie, w biurze Zarządu Regionu.

W spotkaniu wzięli udział: Waldemar Rusakiewicz- przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów Wielkopolski, Wiesław Królikowski-przewodniczący Zarządu Regionu Koszalin „Pobrzeże” oraz Mieczysław Jurek i Dariusz Mądraszewski-przewodniczący i wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie. W spotkaniu udział wzięły również Grażyna Balicka, sekretarz ZR i Izabela Fras, organizator związkowy.