Spotkania na pograniczu

Dodano na strone 19 listopada 2019

Regionalna Sekcja Kobiet organizuje konferencję „Spotkanie na pograniczu. Polsko-niemiecka konferencja o zapobieganiu przemocy wobec kobiet oraz przemocy w rodzinie”.

Konferencja w dniach 22-24 listopada w Szczecinie, w Willi West-Ende. Swój udział zapowiedziało 11 pań ze związku zawodowego DGB z Niemiec, przyjedzie także 14 członkiń Regionalnej Sekcji Kobiet. W programie wydarzenia są prezentacje, prelekcje oraz panelowe dyskusje.

Projekt dofinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska).