29 grudnia 2017 r.,  w siedzibie NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, została zaprezentowana książka „Solidarny Longin Komołowski” pod redakcją Sebastiana Zielonki i Artura Gałęskiego. Książka została napisana przez młodzież wybitnie uzdolnioną w ramach projektu „Solidarny Longin Komołowski” – Partner Fundacja PZU. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Solidarni Razem”. W uroczystości wzięli udział m. in. przewodniczący Zarządu Regionu – Mieczysław Jurek, wdowa po śp. Longinie Komołowskim – Zofia Komołowska, syn Michał Komołowski, były premier RP Jerzy Buzek, były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff. Profesor Jerzy Buzek uroczyście odczytał fragmenty książki a pierwszy egzemplarz otrzymała Pani Zofia Komołowska. Publikacja jest dostępna w siedzibie NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w Szczecinie. W tym dniu dokonano również odsłonięcia tablicy pamiątkowej w siedzibie NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego poświęconej pamięci Longina Komołowskiego oraz obelisku ku jego pamięci w Parku Wielkich Polaków w Policach.

Więcej o projekcie: https://www.facebook.com/iku.szczecin/

Kliknij w okładkę i przeczytaj:

okladka longin