Seminarium w Krakowie

Dodano na strone 2 października 2019

Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej KK NSZZ „Solidarność”  zaprasza na III edycję seminarium „Strategia Ratyfikacji Europejskiej Karty Społecznej – błyskawiczna operacja czy długi marsz?”, które odbędzie się  21 października 2019 r. w Krakowie. Udział w seminarium jest bezpłatny.

21 października 2019 r. KK NSZZ „Solidarność” oraz Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizują III edycję seminarium „Strategia Ratyfikacji Europejskiej Karty Społecznej- błyskawiczna operacja czy długi marsz?”. Jest to inicjatywa wpisująca się w działania naszego związku mające na celu doprowadzenie do ratyfikowania podpisanej przez Polskę prawie 12 lat temu Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (ZEKS) oraz protokołu dodatkowego z 1995 r., wprowadzającego do systemu kontrolnego Karty instytucję skarg zbiorowych. Spotkanie odbędzie się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adres: Wydział Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a, Kraków.

Program wydarzenia:

godz. 10-10.30: Powitanie uczestników seminarium: Bogdan Kubiak -Zastępca Przewodniczącego KK NSZZ Solidarność, Wojciech Grzeszek -Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” oraz dr Marcin Wujczyk (Uniwersytet Jagielloński)

godz. 10.30 – 11.45: Kluczowe elementy ZEKS
Moderator: dr hab. Leszek Mitrus, Uniwersytet Jagielloński
Prawo do rokowań zbiorowych na gruncie ZEKS, dr hab. Łukasz Pisarczyk,
Uniwersytet Warszawski
Prawo do wypoczynku na gruncie ZEKS, dr Anna Reda-Ciszewska,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dyskusja

godz. 11.45-12: przerwa kawowa

godz. 12-12.45: Panel pierwszy: Ekonomiczny wymiar ZEKS
Moderator: Sławomir Adamczyk, Biuro Branżowo-Konsultacyjne NSZZ „Solidarność”
dr Bartłomiej Biga, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Rafał Mizerski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Barbara Surdykowska, Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej
NSZZ „Solidarność”

godz. 12.45-13.30: Droga do ratyfikacji ZEKS
Moderator: Jarosław Lange, Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
Wystąpienie przedstawiciela Prezydenta RP
Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Głosy partnerów społecznych
Dyskusja

godz. 13.30-14.15: lunch

godz. 14.15-15: Panel drugi: Ubezpieczenia społeczne a ZEKS
Moderator: dr Justyna Czerniak-Swędzioł, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Dorota Dzienisiuk, Uniwersytet Warszawski
dr Maciej Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Marek Benio, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

godz. 15-15.45: Panel trzeci: Zakres podmiotowy ZEKS
Moderator: dr Agnieszka Zwolińska, Uniwersytet Warszawski
dr Marcin Wujczyk, Uniwersytet Jagielloński
dr Izabela Florczak, Uniwersytet Łódzki
dr Marta Otto, Uniwersytet Łódzki

godz. 15.45-16: wnioski, zakończenie spotkania

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Barbarą Surdykowską (b.surdykowska@solidarnosc.org.pl).
O chęci uczestnictwa należy poinformować do dnia 14 października 2019 r. Anetę Chełminiak na adres a.chelminiak@solidarnosc.org.pl. Organizatorzy nie przewidują zwrotu kosztów dojazdu na seminarium.