Ruszyły rozmowy o podwyżkach

Dodano na strone 15 stycznia 2018

W poniedziałek, 15 stycznia, ruszyły negocjacje pomiędzy związkami zawodowymi a miastem, dotyczące regulacji płac w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin i Urzędzie Miasta.

Stronę związkową reprezentowali: Mieczysław Jurek – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, Jacek Dubiński – przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ, Wojciech Osman – przewodniczący Forum Związków Zawodowych (NSZZ „Solidarnosć’80”), miasto zaś:  Ryszard Słoka – Sekretarz Miasta i skarbnik Stanisław Lipiński. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele związków zawodowych oraz niepedagogicznych pracowników jednostek oświatowych oraz związków w MOPR-ze, DPS-ach, ZWiK-u i ZBiLK-u. Związkowcy przedstawili swoje oczekiwania: średnio 350 złotych brutto podwyżki na etat, wyrównanie wynagrodzeń zasadniczych osób zatrudnionych na tych samych stanowiskach (obecnie rozpiętości potrafią wynosić nawet 600-700 złotych) oraz dostosowanie zatrudnienia w MOPR-ze do wymogów ustawowych.

Strona miejska do następnego spotkania ma się ustosunkować do zgłoszonych postulatów. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 25 stycznia.

W grudniu ubiegłego roku, związkowcy poinformowali, ze nie wykluczają zerwania porozumienia, podpisanego z Prezydentem Miasta Szczecin w 2015 roku. Według jego zapisów, w roku 2016 i kolejnych latach, przy ustalaniu kolejnych budżetów miasta, przedstawiciele związków i miasta mieli spotykać się, by omawiać bieżącą sytuację finansową miasta i skalę potrzeb płacowych pracowników oraz dokonywać uzgodnień, skutkujących wzrostem wynagrodzeń. Do przewidzianych porozumieniem spotkań nie doszło z braku woli prezydenta.