Referendum strajkowe w sieci Biedronka

Dodano na strone 5 lutego 2019

NSZZ „Solidarność” z sieci marketów Biedronka rozpoczęła w styczniu br. przeprowadzanie referendum strajkowego. Ponieważ firma Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci, utrudnia związkowcom akcję, głosowanie przeprowadzane jest poza sklepami.

„Solidarność” nie walczy o wyższe zarobki lecz o poprawę warunków pracy, w szczególności o zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie liczby zadań przypadających na pracownika, zapewnienia ochrony w placówkach handlowych w godzinach wieczornych, poprawy zasad magazynowania, tak aby były zgodne z przepisami BHP.

Związkowcy przeszli przez wszystkie etapy sporu zbiorowego, niestety z inicjatywy pracodawcy rozmowy zostały zakończone. Choć związkowcy szukali porozumienia, Jeronimo Martins nie było zainteresowane kompromisem. Dlatego też przeprowadzany jest własnie kolejny etap sporu: referendum strajkowe.

Pracownicy sieci mogą głosować  do 30.04.2019 r. w:

– Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, Al. Wojska Polskiego 113 w Szczecinie, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

– Terenowym Biurze Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, Podregion Stargard ul. I Brygady 35, VII piętro, pok. 508 w dniach: wtorek, godz. 15.30 – 17.00 oraz czwartek, godz. 15.30 – 17.00