Prześlij kwestionariusz!

Dodano na strone 10 grudnia 2018

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”  Pomorza Zachodniego, w związku z realizacją Uchwały KK nr 14/10 ws. aktualizacji danych o stanie Związku, zwraca się z prośbą o przesłanie pocztą lub na adres e-mail: dzialrozwoju@solidarnosc.szczecin.pl; solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl   wypełnionego Kwestionariusza informacyjnego organizacji zakładowej/międzyzakładowej/zok/podzakładowej/wydziałowej/oddziałowej NSZZ „Solidarność” w terminie do 15 stycznia 2019 r.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku przesyłania kwestionariusza do Zarządu Regionu, zgodnie z §2 ww. Uchwały tzn. do 15 lipca danego roku – zawierające informacje wg stanu na dzień 30 czerwca tegoż roku; do 15 stycznia roku następnego  – zawierające informacje wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.