Przedłużenie terminu dla składających CIT-8

Dodano na strone 23 marca 2020

Informujemy, że przesunięty został termin na złożenie zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 rok dla organizacji pozarządowych, podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeśli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów. Nowy termin to 31 lipca (a nie 31 marca jak dotychczas).