Prośba o wsparcie

Dodano na strone 19 lutego 2019

Do Zarządu Regionu wpłynął list od Przemysława Kyrcza, członka naszego związku z Krakowa. Pan Przemysław znajduje się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i prosi o pomoc. Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty jego listu: 

„Zwracam się z prośbą o udzielenia wsparcia w zdobyciu środków finansowych niezbędnych na wykonanie operacji osseointegracji – wszczepienia implantu w kość udową kikuta lewej nogi.

Nie proszę o środki finansowe od Waszego Regionu, a jedynie o pomoc w rozpropagowaniu zbiórki prowadzonej w serwisie www.zrzutka.pl/przemo.

Członkiem NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta Krakowa jestem od 2007 roku.  

Tak o mnie piszą Przewodnicząca i Sekretarz Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej:

„Przemek każdego dnia walczy o samodzielność, nie korzysta z pomocy społecznej, nie pobiera renty z ZUS. Jako nastolatek stracił nogę w wypadku. Będąc dorosłym mężczyzną, (10 lat temu) zachorował na stwardnienie rozsiane. Nigdy nie poddał się, całe swoje dorosłe życie uczył się, pracował i udzielał się społecznie. Aktualnie sytuacja zdrowotna zmusza Przemka do poddania się operacji wszczepienia implantu, który umożliwi mu chodzenie na protezie. To jest niezbędne do odzyskania zdolności do pracy, do samodzielności w codziennym życiu.

W poprzedniej kadencji Przemek był:

  • członkiem Prezydium Rady KS PARiS (obecnie, jako Delegat nie kandydował z uwagi na stan zdrowia),
  • przez ostatnie dwie kadencje pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych Miasta Krakowa skupiającej ponad 600 związkowców, obecnie jest członkiem tej Komisji Międzyzakładowej (zrezygnował z kandydowania na Vice przewodniczącego),
  • był i nadal jest Delegatem na WZD Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska.

Jako świetny prawnik, zawsze służył i nadal stara się służyć swoją wiedzą i doświadczeniem w sprawach związku , a także w indywidualnych problemach poszczególnych związkowców.

Pragnę wrócić do aktywności zawodowej, do działalności społecznej i do normalnego życia. Operację można wykonać tylko za granicą, a to niesie za sobą wielkie koszty – 350 000,00 złotych.

Opublikowanie informacji o zbiórce w materiałach dla Związkowców, serwisach internetowych prowadzonych przez Waszą organizację bardzo pomoże w realizacji celu jakim jest przywrócenie mnie do samodzielnego życia.

Dzięki Waszej pomocy mój powrót do społeczeństwa będzie możliwy.

Wierzę w siłę Solidarności związkowych serc.

 Ze związkowym pozdrowieniem

 Przemysław Kyrcz

legitymacja członkowska

NSZZ 000 713 979