Program pielgrzymki do Lichenia

Dodano na strone 16 marca 2018

Znany jest już program tegorocznej, XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki NSZZ Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w niej w dniach  21-22 kwietnia 2018 r.

Program pielgrzymki przedstawia się następująco:

lichen

Przypominamy, że koszt pielgrzymki wynosi 125 zł od osoby. W ramach ceny oferujemy:

– przejazd autokarem

- nocleg (Dom Pielgrzyma „Arka” w Licheniu)

- trzy posiłki

- ubezpieczenie

Planowany wyjazd ze Szczecina 21 kwietnia 2018 r.

  1. Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego przy al. Wojska Polskiego 113 w Szczecinie, lub mailowo poprzez formularz zgłoszeniowy, wysyłany na adres solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl.
  2. Opłaty za wyjazd można uregulować przelewem na rachunek bankowy ZR NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego: Bank Zachodni WBK SA, numer konta: 36 1500 1722 1217 2006 0540 0000 z dopiskiem „Pielgrzymka do Lichenia” plus wysłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail:  solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl lub osobiście w biurze ZR  od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16.
  1. Pierwszeństwo mają członkowie Związku „Solidarność”, osoby towarzyszące będą zapisywane na listę rezerwową.