Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dodano na strone 13 kwietnia 2018

Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, w piątek, 13 kwietnia, odbyły się uroczystości z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Udział w nich wzięli przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele rodzin katyńskich i środowisk kombatanckich. Kwiaty pod Krzyżem Katyńskim złożyli m.in. członkowie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej ustanowiony został przez Sejm 14 listopada 2007 roku. Upamiętnia ponad 20 tysięcy polskich oficerów i jeńców wojennych, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni.

Szczecińskie uroczystości rozpoczęły się w samo południe od hymnu państwowego. Później, przemówienia wygłosili Jolanta Turlińska- Kępys, przewodnicząca Stowarzyszenia „Katyń” i wiceprezydent Szczecina Marcin Pawlicki, wicewojewoda Marek Subocz odczytał zaś list od Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. Po modlitwie, prowadzonej przez księdza prałata Aleksandra Ziejewskiego, odczytano Apel Pamięci. Na zakończenie uroczystości, delegacje złożyły kwiaty pod  Krzyżem Katyńskim. W imieniu Zarządu Regionu, wiązankę biało-czerwonych kwiatów złożyli przewodniczący Mieczysław Jurek i wiceprzewodniczący Dariusz Mądraszewski.