Porozumienie w Stargardzie

Dodano na strone 5 lipca 2019

Rafał Zając- prezydent Stargardu, Mieczysław Jurek- przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego i Stanisław Anasiński- przewodniczący Oddziału Stargard, podpisali w piątek porozumienie w sprawie zasad ustalania corocznego wzrostu wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta.

Zgodnie z jego zapisami, strony co roku podejmować będą negocjacje nie później niż do 30 czerwca ze skutkiem od 1 września. Wynegocjowana wysokość wzrostu wynagrodzeń stanowić ma podstawę do wyliczenia rocznych skutków planowanej regulacji oraz zobowiązania prezydenta do inicjatywy uchwałodawczej i zabezpieczenia środków w budżecie. Porozumienie ma być corocznie zawierane nie później niż do 31 sierpnia danego roku.

-Staramy się tak prowadzić politykę regulacyjną, by nie tworzyć różnic oraz zabezpieczać płace w sposób sprawiedliwy i powszechny. Dziękuję panu Stanisławowi Anasińskiemu za negocjacje, które dowiodły, że jeśli strony potrafią się cofnąć o pół kroku, to osiągną satysfakcjonujący kompromis- mówił prezydent Rafał Zając.

-Cieszę się, że finalizujemy to porozumienie, pierwsze takie w Stargardzie- podsumowywał z kolei Stanisław Anasiński. Mieczysław Jurek dodawał: – Chciałbym, by to porozumienie potraktować jako pierwszy krok. Kolejnym powinno być dookreślenie zasad. W Stargardzie jest świetny klimat. Przywykło się traktować związkowców jako wrogów, a w Stargardzie, zgodnie z europejskimi normami, związkowcy zostali potraktowani jako partnerzy.

W Stargardzie podpisano również drugie porozumienie, w którym organizacje związkowe, reprezentujące pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych miasta, wyznaczyły przewodniczącego Oddziału Zarządu Regionu w Stargardzie na swojego przedstawiciela, upoważnionego do prowadzenia rozmów z miastem.