Porozumienie w PŻM podpisane

Dodano na strone 27 lipca 2017

Negocjacje prowadzone między NSZZ „Solidarność” a Polską Żeglugą Morską zostały zakończone 26 lipca podpisaniem porozumienia między stronami.


Porozumienie podpisano podkreślając „troskę o sytuację Polskiej Żeglugi Morskiej, konieczność wzmocnienia instytucjonalnej współpracy między stroną rządową, związkami zawodowymi i pracodawcami, deklarując wzajemną lojalność”. Strony zgodziły się co do trybu i zasad postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zmiany warunków pracy i płacy. Jednocześnie zadeklarowano, że „podpisanie tego porozumienia wyczerpuje i kończy kwestię sporną między stroną pracodawcy a stroną społeczną”.

Sygnatariuszem porozumienia jest Paweł Brzezicki – zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej (strona pracodawcy) oraz Mieczysław Jurek – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego (strona społeczna).  Porozumienie zostało podpisane dziś w godzinach porannych podczas spotkania zorganizowanego przez wojewodę zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego. Obowiązuje strony z dniem podpisania.

Pełna treść porozumienia jest dostępna TUTAJ