Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

Poprawki do ordynacji

W związku ze zbliżającymi się wyborami władz NSZZ „Solidarność” na kolejną kadencję 2023-28, Komisja Krajowa dostrzega potrzebę udoskonalenia związkowego prawa wyborczego i uczynienia go możliwie najbardziej przejrzystym.

W związku z tym, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego prosi o przesłanie uwag i sugestii oraz propozycji zmian nie tylko w Ordynacji Wyborczej KK, ale również we wszystkich innych dokumentach regulujących lub mających wpływ na kwestie wyborcze. Prosimy o wskazywanie nieścisłości i sprzeczności w obecnie obowiązujących sformułowaniach i przesyłanie propozycji zmiany konkretnych zapisów do 28 września br., na adres: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.