Pomorze Zachodnie na KZD

Dodano na strone 25 października 2018

Przez dwa dni odbywał się w Częstochowie Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W jego trakcie wybrane zostały władze związku na kadencję 2018-2022.

-To kulminacja demokracji w związku. Zjazd oceni pracę Komisji Krajowej i realizację przyjętego programu. To wielkie wydarzenie, bo spotykamy się w stulecie odzyskania niepodległości Polski. Nie byłoby celebrowania tej rocznicy, gdyby nie „Solidarność”. To także 40. rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża, bez którego nie byłoby naszego związku- mówił Piotr Duda, przewodniczący KK, otwierając obrady.

Gośćmi honorowymi zjazdu są prezydent Andrzej Duda, wicepremier Beata Szydło, minister Elżbieta Rafalska, ministrowie, parlamentarzyści.

-W historii Polski są pewne symbole: Legiony Piłsudskiego, żołnierze niezłomni, wybór papieża-Polaka, powstanie „Solidarności”. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny była przełomowym momentem dla Polski, świata i dla „Solidarności” właśnie- to wtedy ludzie, witający go zobaczyli, ilu ich jest.  I wtedy powstał związek, który wyprowadził Europę Środkową z komunizmu- powiedział do zebranych prezydent Andrzej Duda.

Delegaci wybrali prezydium zjazdu. W jego składzie znalazła się Anna Grudzińska, delegatka z naszego regionu, przewodnicząca „S” w ZEDO.

Przedstawiciele zachodniopomorskiego zostali też wybrani do wszystkich komisji: Elżbieta Kubiaczyk-Hrabi do komisji mandatowo-wyborczej, Grażyna Balicka do komisji uchwał i wniosków, Łukasz Stefański do komisji do głosowań tajnych oraz Krzysztof Nawrocki do komisji statutowej.

Najważniejszym punktem pierwszego dnia był wybór przewodniczącego Komisji Krajowej na nową kadencję. W głosowaniu tajnym, delegaci zdecydowali, że po raz kolejny powierzą tę funkcję Piotrowi Dudzie.

-To wielka odpowiedzialność i maksymalne zaangażowanie. Obiecuję, że jedynym drogowskazem będzie dla mnie uchwała programowa. Mijająca kadencja była przełomowa: udało się nam przyspieszyć zmiany w prawie pracy, doprowadzić do powołania Rady Dialogu Społecznego i wojewódzkich rad, przywrócić wiek emerytalny i wyłączyć z handlu niedziele. Jesteśmy skuteczni i powinniśmy być z tego dumni!- mówił Piotr Duda.

Delegaci zakończyli pierwszy dzień krajowego zjazdu wyborem nowej Komisji Krajowej. W 56-osobowym składzie znaleźli się dwaj przedstawiciele Pomorza Zachodniego: Dariusz Mądraszewski i Krzysztof Zieliński. Do 16-osobowej Krajowej Komisji Rewizyjnej z kolei wybrany został Krzysztof Nawrocki.

Delegaci podjęli też decyzję o zmianie zapisów w statucie i wydłużeniu kadencji do 5 lat.