Podwyżki podpisane!

Dodano na strone 3 kwietnia 2018

Mieczysław Jurek – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”  i występujący w imieniu prezydenta Szczecina Ryszard Słoka – sekretarz miasta, podpisali porozumienie, dotyczące podwyżek w miejskich jednostkach budżetowych. Obejmie ono ponad 6 tysięcy osób.Do podpisania porozumienia doszło po wielomiesięcznych negocjacjach, w efekcie których, miasto na wzrost uposażeń przeznaczyło 19 milionów złotych, zamiast zapowiadanych wcześniej 15 milionów. Podwyżki obowiązują od 1 stycznia 2018 r., a ich wypłata za okres styczeń-kwiecień nastąpi jednorazowo.

20180330_151242

Tak jak informowano wcześniej, najsłabiej zarabiający pracownicy MOPR-u i DPS-ów, a wiec zawodów mających kontakt z najtrudniejszymi przypadkami losowymi, otrzymają podwyżkę w wysokości 400 złotych brutto. To około 500 etatów. Pozostałe środki, podzielone zostały po równo między wszystkich pozostałych pracowników, co dało wzrost płac o 181 złotych brutto na etat.

Pracownicy MOPR oraz DPS-ów, którzy otrzymali już podwyżkę w kwocie 150 zł brutto, dostaną wyrównanie, odpowiedni do 400 lub 181 złotych brutto.

W porozumieniu zapisany został postulat, złożony przez „Solidarność”: zapewnienia przez miasto środków na brakujące w DPS-ach etaty, by pracownicy, obciążeni dodatkowymi obowiązkami, wynikającymi z niedoborów kadrowych, mogli być za nie wynagradzani.