Pielgrzymka Ludzi Pracy za nami

Dodano na strone 16 września 2019

Tradycyjnie już w trzeci weekend września, związkowcy z całej Polski przyjechali do Częstochowy, by uczestniczyć w XXXVII Pielgrzymce Ludzi Pracy. Jej organizatorem był tym razem Region Podkarpacie NSZZ „Solidarność”.

Autokary z członkami „Solidarności” z naszego regionu przyjechały na Jasną Górę w sobotę po południu. Jak co roku, delegacja Zarządu Regionu z przewodniczącym Mieczysławem Jurkiem na czele, złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności” i inicjatora Pielgrzymek Ludzi Pracy.

W imieniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, na Jasną Górę przekazany zostały obraz, będący repliką wizerunku Matki Boskiej Robotników „Solidarności”. Umieszczono na nim nazwy miejsc robotniczych zrywów, ważnych dla odzyskania wolności i powstania „Solidarności”: Poznań’56, Szczecin’70, Gdańsk’70, Radom’76, Ursus’76, Gdańsk’80 i Szczecin’80.

Sobotni program pielgrzymki obejmował Mszę świętą, Apel Jasnogórski, Drogę Krzyżową i nocne czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu.

W niedzielę związkowcy tłumnie przybyli na główne wydarzenie pielgrzymki, czyli mszę świętą na szczycie Jasnej Góry. Wedle wstępnych szacunków, uczestniczyło w niej kilkanaście tysięcy ludzi.

Mszę poprzedziły wystąpienia Piotra Dudy – Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i gościa specjalnego: premiera Mateusza Morawieckiego.

-To wyjątkowa pielgrzymka, wyjątkowa dlatego, że jesteśmy tutaj jako wszyscy ludzie pracy, nie dzieląc się na poszczególne grupy zawodowe. Jesteśmy tu jako solidarność, ta międzyludzka, ale także jako NSZZ „Solidarność”. I za to Wam w imieniu Komisji Krajowej i władz związku osobiście dziękuję. To dla nas bardzo ważne, dla ludzi „Solidarności”, że możemy być w tym ważnym miejscu razem – mówił Piotr Duda, przypominając jednocześnie o osiągnięciach „Solidarności” wypracowanych na drodze dialogu z rządem- Klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych, które pozwalają na to, aby nie tylko najniższa cena ale przynajmniej minimalne wynagrodzenie, umowy o pracę były brane pod uwagę w zamówieniach. To tzw. syndrom pierwszej dniówki, to powrót do wieku emerytalnego sprzed reformy, to wolne niedziele, o których już mówiłem w ubiegłym roku. Ale w tym roku także możemy powiedzieć o bardzo ważnych decyzjach wspólnie ustalonych z rządem, dotyczących chociażby wykonania pierwszego postulatu gdańskiego, ale nie tylko gdańskiego. Mam na myśli pluralizm związkowy. Za niecały miesiąc funkcjonariusze służb mundurowych będą się zrzeszać w związkach zawodowych jakie uważają za słuszne, a nie tylko w jednym wybranym. To wielki sukces i realizacja testamentu robotników z 80’. Mam nadzieję, że wspólnie z rządem w przyszłej kadencji dokończymy również 14. postulat. Mówi on o obniżeniu emerytury ale także o emeryturach stażowych. I wreszcie ostatni punkt. To zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, czyli stawka godzinowa. Wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia dodatku w godzinach nocnych i za wysługę lat. To bardzo ważne dla wszystkich, którzy zarabiają na poziomie minimum socjalnego.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślał z kolei silę wolności i solidarności: – Polacy zawsze szukali solidarności, poszukiwali ideałów. One oświetlały nam drogę naszych wysiłków. Najpierw ku wielkiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, potem ku wysiłkom zmierzającym do odzyskania niepodległości. Wiara, wolność, solidarność są ze sobą nierozłącznie w polskich dziejach, w polskiej duszy splecione. Wydaje mi się, że w rzeczy samej Polska jest takim nierozerwalnym splotem wiary, wolności i solidarności. Ludzie pracy, wszyscy ludzie Solidarności, niesiecie nadzieję i wolność już od wielu dekad.

Z koeli podczas homilii, arcybiskup Adam Szal przypomniał o tym, że praca to droga do współtworzenia świata: – Właśnie tu, podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy, czujemy zachętę, by odkrywać w sobie właściwą hierarchię wartości, podejmować swoisty rachunek sumienia i korzystać z zaproszenia Pana Boga, który czeka, abyśmy ciągle na nowo odkrywali przykazanie zapisane w Dekalogu: „Nie będziesz mieć bogów cudzych przede mną”. 

Podczas mszy, poświęcony został nowy sztandar organizacji związkowej przy Polskiej Żegludze Morskiej. Delegacje PŻM-u i Zarządu Regionu przekazały także dary ołtarza.