Dodano na stronę 23 marca 2020

Informujemy, że przesunięty został termin na złożenie zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 rok dla organizacji pozarządowych, podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeśli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów. Nowy termin to 31 lipca (a nie 31 marca jak dotychczas).

Dodano na stronę

Zamieszczamy poniżej apel Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej, dotyczący sytuacji, związanej z epidemią koronawirusa.

Dodano na stronę 20 marca 2020

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego- Mieczysław Jurek, w związku z sytuacją zagrożenia COVID-19 – koronawirusem, zarządza co następuje:

  1. Biuro Zarządu Regionu czynne będzie w godzinach od 8.00 do 12.00.
  2. W okresie obowiązywania niniejszego Zarządzenia Organizacje będą obsługiwane osobiście wyłącznie po wcześniejszym umówieniu spotkania.
  3. Od godziny 12.00 do godziny 16.00 w sprawach związanych z działalnością związkową kontaktować się można z członkami Prezydium Zarządu Regionu.
  4. Członkowie Prezydium wyznaczają dyżury pracownikom Zarządu Regionu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.
  5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pracownicy mogą zostać poproszeni o świadczenie pracy poza wyznaczonymi dyżurami.
  6. Po godzinie 12, w sprawach najpilniejszych kontaktować się można telefonicznie z:

prawnikami ZR : Wiktorem Krukowskim – tel. 570 043 789

Przemysławem Zgórzakiem – tel. 509 452 053

sekretarką: Weroniką Sąsarą Sakutą – tel. 515 139 882

redaktor Katarzyną Stróżyk – tel. 515 139 884

sekretarz Grażyną Balicką – tel. 515 139 933

wiceprzewodniczącym ZR Dariuszem Mądraszewskim – tel. 502 313 906

przewodniczącym ZR Mieczysławem Jurkiem – tel. 601 555 590

Niniejsze Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

Dodano na stronę

Zamieszczamy poniżej informację Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie, skierowaną do pacjentów bezobjawowych.

Dodano na stronę 13 marca 2020

W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem, informujemy o wstrzymaniu szkoleń, przeprowadzanych w Zarządzie Regionu. Po unormowaniu się sytuacji w kraju, podamy nowe terminy szkoleń.

Starsze     Nowsze