Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

Oświadczenie dyrektora Oddziału IPN w Szczecinie

Oświadczenie dyrektora Oddziału IPN w Szczecinie ws. nałożenia kary przez władze miasta Gdańska za banery na budynku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Z dużym niepokojem przyjąłem informację o nałożenia przez władze miasta Gdańska kary na NSZZ „Solidarność”, za wywieszenie banerów promujących w Polsce i na święcie fenomen polskiej „Solidarności”, która dała początek upadkowi sowieckiemu imperium oraz uzależnionych komunistycznych państw na czterech kontynentach .

Powstanie „Solidarności” było jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX w. na świecie. W sierpniu 1980 r. na skraju komunistycznego imperium sowieckiego narodził się wielki, pokojowy ruch, do którego przystąpił niemal co trzeci Polak! „Solidarność” była owocem marzeń, cierpień i działań milionów Polaków.

40-lecie narodzin NSZZ „Solidarność” było jednym z najważniejszych rocznicowych wydarzeń w 2020 roku. Instytutu Pamięci Narodowej pod hasłem „TU rodziła się Solidarność” prowadził szereg działań edukacyjnych i informacyjnych, a ich owocem była m.in wystawa o tym samym tytule prezentowana w 53 polskich miastach. Zarówno tych dużych jak Szczecin, Gdańsk czy Gdynia, ale również mniejszych miejscowościach, gdzie latem 1980 r. powiał duch Polski niepokornej. Dzięki działaniom IPN oraz NSZZ „Solidarność” przypomnieliśmy, ale i odkryliśmy bohaterów tamtego czasu. Ich wizerunki, hasła z tamtych lat czy słowa Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II zostały umieszczone na muralach, banerach, wystawach, planszach czy transparentach, aby oddać hołd – „Solidarności”, która była triumfem pokojowej siły ducha nad  komunistycznym imperium zła.

Świętowaliśmy wówczas razem. W wielu polskich miastach wspólnie władze państwowe, wojewódzkie i samorządowe uczestniczyły w biało-czerwonym szlaku „TU rodziła się Solidarność” w 40 lecie jej powstania. Dlatego też z dużym niepokojem przyjąłem informację o nałożeniu przez władze miasta Gdańska kary na NSZZ „Solidarność”, za wywieszenie banerów promujących w Polsce i na święcie fenomen polskiej „Solidarności”, która dała początek upadkowi sowieckiemu imperium oraz uzależnionych komunistycznych państw na czterech kontynentach. Efektem było wyzwolenie się wielu państw spod zależności i okupacji Związku Sowieckiego od Litwy, Łotwy i Estonii po Gruzję. Dzięki przełomowi zapoczątkowanemu przez “Solidarność” m.in. w Gdańsku stało się także możliwe zjednoczenie Niemiec.

dr Paweł Skubisz

Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.