Mieczysław Jurek z dyplomem Benemerenti

Dodano na strone 1 stycznia 2019

Mieczysław Jurek, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego odebrał podczas noworocznej mszy świętej w szczecińskiej katedrze dyplom  Benemerenti z rąk arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.

Nagroda została ustanowiona za wyjątkowe zasługi dla Kościoła przez papieża Grzegorza XVI. Odbierając prestiżowe wyróżnienie, Mieczysław Jurek powiedział, że przyjmuje je jako wyraz uznania dla całego Zarządu Regionu. Podkreślił także swoją dumę z przynależności do „Solidarności”, która zawsze staje po stronie słabszych i potrzebujących.