Matka Boża Robotników Solidarności przybędzie do naszego Regionu

Dodano na strone 27 lipca 2017

We wrześniu na Pomorze Zachodnie przybędzie obraz Matki Bożej Robotników Solidarności, który odwiedzać będzie kolejne parafie w Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Prosimy wszystkie organizacje związkowe o włączenie się w to przedsięwzięcie i wskazanie parafii, w których obraz mógłby zostać  wystawiony.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego z wielką radością informuje, iż w roku 2018 będzie organizatorem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Tradycją stało się przekazywanie symboli pielgrzymkowych kolejnym organizatorom, przykładem czego jest „Krzyż Nowohucki”, czy „Matka Boża Częstochowska Robotników Solidarności”. W tym roku podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy uroczyście zostanie przekazany naszemu Regionowi Obraz Matki Bożej Częstochowskiej Robotników Solidarności przez Region Podbeskidzie.

Obraz Matki Bożej Solidarności odwiedzać będzie kolejne parafie w Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Peregrynacja wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej Robotników ma przygotować nas duchowo na przyszłoroczną 36. Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Podczas formacyjnych spotkań na Ziemi Pomorza Zachodniego w obecności peregrynującego Obrazu, pragniemy realizować program przyszłorocznej pielgrzymki, której przyświecać będzie hasło: „My chcemy Boga”.

Maryjny obraz został namalowany w 1984 roku przez artystę z Podlasia, Artura Chacieja w trzech kopiach. Najmniejszą z kopii otrzymał na własność ks. Jerzy Popiełuszko. Największy z obrazów związkowcy z podlaskiej „Solidarności” przekazali podczas II Jasnogórskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy. Podczas tegorocznej Pielgrzymki wizerunek umieszczonej na tle biało-czerwonej flagi Czarnej Madonny zostanie przekazany Zarządowi Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Przez niemal rok będzie nawiedzał świątynie na terenie naszej Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Obraz, który przez kilka lat był internowany na Jasnej Górze, ma bardzo mocne przesłanie. Są na nim utrwalone daty z najnowszej historii Polski, znaki robotniczych zrywów i ważnych momentów w dziejach kraju, począwszy od Poznańskiego Czerwca`56 roku poprzez grudzień ’70, Radom’ 76, Gdańsk ‘80 i stan wojenny w 1981 roku. Peregrynację po diecezji koordynować będzie Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.

W związku z tym apelujemy do wszystkich organizacji związkowych o czynny udział w tym bardzo ważnym dla nas duchowym przedsięwzięciu! Zwracamy się z prośbą o propozycje, w jakich parafiach moglibyśmy wystawić obraz Matki Bożej. Zależy nam bardzo aby to były parafie, w których mamy naszych związkowców. Bardzo dużym wyzwaniem będzie transport obrazu Maryjnego, dlatego potrzebne będą osoby do przewożenia obrazu. Prosimy Was o zaangażowanie się w tą bardzo dla nas ważną sprawę, podwójnie ważną gdyż rok 2018 będzie Rokiem  Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Koordynatorem w tej sprawie jest Pani Grażyna Balicka – Sekretarz Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, tel.: 515 139 933,
e-mail: sekretarz@solidarnosc.szczecin.pl.