Matka Boska Robotników Solidarności już w Szczecinie

Dodano na strone 19 września 2017

W kościele pw. Św. Stanisława Kostki odbyło się uroczyste powitanie przywiezionego z Częstochowy obrazu Matki Boskiej Robotników Solidarności. Wizerunek Najświętszej Panny powitał na naszej ziemi sam Arcybiskup Andrzej Dzięga, a także licznie zgromadzone poczty sztandarowe i członkowie „Solidarności”. Obraz pozostanie tam do końca września, a następnie rozpocznie roczną peregrynację w parafiach naszego Regionu.

– Witamy Ciebie jako nasza Królową, ale także jako nasza Matkę, która zechciała odwiedzić swoje dzieci w miejscu, w którym się one na co dzień trudzą – mówił podczas uroczystej Mszy Św. przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Mieczysław Jurek. – Przybyłaś do nas bo wiesz, w jakiej potrzebie jesteśmy i pragniesz, abyśmy złożyli przed Twoim obliczem wszystkie nasze codzienne sprawy i zawierzyli je Chrystusowi.

Przewodniczący w swoim powitaniu odniósł się do miejsca,  w którym jako pierwszym znalazł się obraz – kościoła pw. Św. Stanisława Kostki. – Witamy Cię w parafii sąsiadującej ze Stocznią Szczecińską. Ta stocznia to miejsce naszej wielkiej pracy, ale także symbol naszej walki o sprawiedliwość i wolność, w którym zawołaliśmy: My chcemy Boga!

Powierzył również Matce Boskiej Robotników sprawy i przyszłość szczecińskich i regionalnych zakładów pracy: Stoczni, PŻM, Zakładów Chemicznych Police i wielu innych. – Powierzamy Tobie Matko wszystkich, którzy trudzą się, aby nasze gospodarstwo tutaj było porządne i abyśmy wszyscy też byli porządni – mówił.

– Bądź pozdrowiona Maryjo, która przybywasz tutaj z Jasnej Góry, z Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy, aby przez najbliższy rok być pośród nas i przypominać nam, jaka jest boża droga – mówił Arcybiskup Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Andrzej Dzięga. W swojej homilii odniósł się również do najnowszej historii Szczecina i Polski oraz kluczowej roli robotników i „Solidarności” w jej przebiegu.

– Na obrazie wymalowane są daty, w których rozegrały się wydarzenia tragiczne i chwalebne, a ich miejscem był również Szczecin i te pobliskie ulice – mówił. – Jak ta historia jest wciąż żywa  w Waszych sercach, wiem od pierwszych dni swojej bytności w Szczecinie, od pierwszych rozmów z jego mieszkańcami. I tak samo żywe jest w waszych sercach przekonanie, że tylko w wierze i w Panu Bogu może nastąpić zwycięstwo i sprawiedliwość. Dotyczy to również obecnych trosk i niepokojów, dlatego powierzajcie je Matce Boskiej, która was nawiedziła i w niej upatrujcie nadzieję.

Dzień wcześniej obraz został przejęty przez przedstawicieli regionalnej „Solidarności” podczas corocznej Pielgrzymki Ludzi Pracy do Częstochowy. Na terenie naszej diecezji spędzi rok. Po uroczystym przywitaniu w kościele pw. Św. Stanisława Kostki, przez pierwszy miesiąc będzie odwiedzał parafie powiatu stargardzkiego.

Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Robotników Solidarności jest od lat tradycją naszego Związku. Każdego roku podczas mszy w Częstochowie przejmuje go ten Region, który będzie organizował Pielgrzymkę Ludzi Pracy w roku kolejnym. Ten zaszczytny obowiązek w roku 2018 przypadnie właśnie Zarządowi Regionu Pomorze Zachodnie. Obecność obrazu w parafiach naszej Diecezji ma duchowo przygotować członków „Solidarności” do tego wydarzenia.

Obraz powstał w 1984 r. z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego podziemnego Zarządu Regionu „Solidarność” w Białymstoku, Stanisława Marczuka. Wykonał go malarz z Podlasia Maciej Artur Chaciej. Powstał on w trzech kopiach różnej wielkości. Najmniejszy z nich otrzymał na własność bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Największy z nich Związkowcy z podlaskiej „Solidarności” przekazali Sanktuarium Jasnogórskiemu podczas II Pielgrzymki Ludzi Pracy, jako symbol spotkań u stóp Czarnej Madonny.

Oprócz obrazu na Pomorze Zachodnie przywieziono również miniaturę Krzyża Nowohuckiego – symbolu Nowej Ewangelizacji, który będzie towarzyszył Matce Boskiej w peregrynacji.