Kwiaty dla Wyklętych

Dodano na strone 1 marca 2019

Kwiaty pod tablicą, poświęconą Żołnierzom Wyklętym, złożyła delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Szczecińskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się 1 marca przy Areszcie Śledczym.

W uroczystości wzięli udział żołnierze Armii Krajowej, władze miejskie i wojewódzkie, przedstawiciele IPN-u oraz środowiska patriotyczne.

List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytał Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski. Prezes Rady Ministrów napisał w nim m.in.:

-W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych wspominamy tych, którzy w imię najświętszych wartości podjęli walkę o Polskę wolną od sowieckich okupantów, podjęli wyzwanie, za które mieli zapłacić najwyższą cenę. To budujące, że po tak wielu latach Żołnierze Wyklęci, tysiące bojowników, którzy po wojnie nie pogodzili się z decyzjami konferencji jałtańskiej, wracają na należne im miejsce w zbiorowej pamięci Polaków.

Najbardziej poruszającym momentem uroczystości było wystąpienie Ryszarda Staszkiewicza, żołnierza AK, po wojnie więzionego właśnie w szczecińskim areszcie:

— Nie byliśmy bohaterami. Wypełnialiśmy tylko swój obowiązek, obowiązek bronienia swojego domu, ojczyzny. Jestem pewny, że gdyby przyszła jeszcze raz taka chwila, to zgromadzona tu młodzież robiłaby to samo co my, broniłaby swojego domu.

Uroczystości odbyły się też pod tablicą, która jest na budynku Komendy Wojewódzkiej Policji. To tam po wojnie mieściła się w Szczecinie katownia Urzędu Bezpieczeństwa.