Komunikat do przewodniczących OZ i MOZ

Dodano na strone 9 listopada 2018

Staraniem NSZZ „Solidarność”, dzień 12 listopada został ustanowiony świętem państwowym, tj. dniem ustawowo wolnym od pracy. W związku z tym, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego zobowiązuje przewodniczących Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność”, zarejestrowanych  w Regionie NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, do podjęcia działań, mających na celu zabezpieczenie prawa do dnia wolnego od pracy.

Wszelkie przypadki zobowiązywania pracowników do pracy w tym dniu winny być zgłaszane do Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w celu kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy. Wszelkie naruszenia ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o Ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2117) zostaną niezwłocznie zgłoszone do Państwowej Inspekcji Pracy.