Kolejny głaz w Policach odsłonięty

Dodano na strone 12 listopada 2018

W Policach, na Skwerze Wielkich Polaków w parku Solidarności, odsłonięty został kolejny głaz, tym razem poświęcony kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, Prymasowi Tysiąclecia.  Głaz poświęcił arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Uroczystości w Policach zaczęły się od mszy świętej w kościele świętego Kazimierza, celebrowanej przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, który w swej homilii przywołał życiorys prymasa Wyszyńskiego: -Urodzony na początku XX wieku w niezamożnej, prostej rodzinie. Jako dziecko zmagał się z atmosferą niepolskiej szkoły. Później, już w niepodległej ojczyźnie przyszło powołanie do kapłaństwa, studia socjologiczne i prawnicze. Jako redaktor naczelny katolickiej gazety upominał się o świat pracy, zarzucano mu nawet lewicowość społeczną, a jemu przecież zawsze chodziło o Polskę. W czasie wojny musiał się ukrywać, był kapelanem AK. Później został biskupem lubelskim, a po śmierci prymasa Hlonda  arcybiskupem i prymasem Polski. To on poprowadził Polskę i Kościół przez rozmowy z komunistami, żeby zachować wolność głosu w Kościele. Gdy jednak władza próbowała ingerować w Kościół, twardo powiedział „non possumus”, za co zapłacił uwięzieniem. Nie złamał się, napisał Śluby Jasnogórskie, które odczytano na Jasnej Górze, przy pustym tronie prymasa. A potem poprowadził kościół do 1978 roku, kiedy wybrano polskiego papieża. Mówi się, że jednostka ginie w narodzie – popatrzmy na życie prymasa Wyszyńskiego. Takie jednostki jak on, tworzą serce narodu.

Później zgromadzeni przeszli z kościoła do Parku Solidarności. Zebranych powitał Władysław Diakun, burmistrz Polic.

-Osoby, które upamiętniamy, to wspaniali ludzie – Polacy, patrioci. To dzięki nim możemy tutaj być. To, co robimy zostawiamy przyszłym pokoleniom, by znały historię, by wiedziały, gdzie jest Polska – mówił burmistrz.

Arcybiskup Andrzej Dzięga przypomniał, że prymas Stefan Wyszyński doskonale znał Pomorze Zachodnie, bywał tu jako metropolita gnieźnieński i prymas Polski. To w Szczecinie otrzymał informację o mianowany na kardynała, to tu też dokonał się jeden z dwóch cudów, który Stolica Apostolska rozpatruje w związku ze staraniami o beatyfikację.

Mieczysław Jurek, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego podziękował za kolejny obelisk, postawiony na skwerze: – Dziś wybrzmiała piękna homilia, piękna historia, o jakiej mamy obowiązek pamiętać. W drugim dniu świętowania obchodów stulecia niepodległości, tu w Policach, możemy upamiętnić i uszanować kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Słuchając słów księdza arcybiskupa, pomyślałem, że wszystko dzieje się dzięki Opatrzności Bożej: mieliśmy prymasa Augusta Hlonda, po nim prymasa Stefana Wyszyńskiego, z którego wyrósł Jan Paweł II, papież. Dzięki tym wybitnym przedstawicielom naszego narodu, powstała „Solidarność” i przyszła wolność.

Głaz, upamiętniający prymasa Stefana Wyszyńskiego odsłonili wspólnie Mieczysław Jurek, Władysław Diakun, Krzysztof Zieliński – przewodniczący „Solidarności” w ZCH Police oraz Tomasz Panas – wiceprezes ZCH Police . Później zebrane delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem.