Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego

INSTYTUT KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Instytut Kształcenia Ustawicznego jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, wpisaną do rejestru placówek oświatowych w Szczecinie i ma swoją siedzibę przy al. Wojska Polskiego 113

Dane adresowe:

Instytut Kształcenia Ustawicznego

Al. Wojska Polskiego 113

70-483 Szczecin

https://www.facebook.com/ikuszcz/

Instytut realizuje zadania określone w Statucie IKU. Do głównych zadań należą: organizowanie kursów oraz innych form kształcenia ustawicznego prowadzonych w bezpośrednim kontakcie ze słuchaczami w formie stacjonarnej lub zaocznej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych oraz narzędzi teleinformatycznych, w oparciu o współpracę z ośrodkami edukacyjnymi i branżowymi. Placówka stawia sobie za cel zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji oraz uzupełnienia wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy z zastosowaniem w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii teleinformatycznych.

Projekty:

Solidarny Longin Komołowski (zrealizowany)

https://www.facebook.com/iku.szczecin/

Wrota Historii Regionalnej (zrealizowany)

https://www.facebook.com/Wrota-Historii-Regionalnej-1478847865532042/

Archiwum Rodzinne Ziem Zachodnich (w trakcie realizacji)

https://www.facebook.com/archiwumrodzinneziemzachodnich/

Solidarni z Seniorami (w trakcie realizacji)

www.facebook.com/Solidarni-z-Seniorami-1246146372185926/

Polonijna Akademia Liderów Solidarności (w trakcie realizacji)

www.facebook.com/polonijnaakademialiderowsolidarnosci/

Longin Komołowski. Człowiek Solidarności (w trakcie realizacji)

Wrota Historii Rodzinnej (w trakcie realizacji)

Dyrektor:

Artur Gałęski

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.