Dzień Pracownika Socjalnego

Dodano na strone 22 listopada 2019

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przewodniczący ZR Mieczysław Jurek i wiceprzewodniczący Dariusz Mądraszewski spotkali się z pracownikami Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie.

Przewodniczący, w imieniu Zarządu Regionu złożył pracownikom DPS-u najlepsze życzenia i poinformował o toczących się rozmowach o podwyżkach z władzami miasta. Wyraził także uznanie dla ciężkiej pracy, jaką wykonują opiekunowie, terapeuci i wszyscy pozostali pracownicy DPS-ów.